Söka skola eller förskola i annan kommun

Här hittar du information om hur du söker skola eller förskola i annan kommun eller hur du gör när du vill påbörja en skola eller förskola i Norrköpings kommun.

Om du är vårdnadshavare till ett barn eller en elev som är folkbokförd i Norrköpings kommun men önskar söka en förskole- eller skolplats i annan kommun ska du kontakta den mottagande kommunen. Kommunen där du söker en plats kommer efter det ta ett beslut om platsen godkänns eller inte.

Har du frågor bör du kontakta den kommun där du önskar söka en förskole- eller skolplats.

Om du är folkbokförd i annan kommun och önskar söka en förskole- eller skolplats på någon av Norrköpings kommunala förskolor eller skolor kan du ansöka på blanketten nedan.

Ansökan på blanketten gäller endast för de som tänker bo kvar i sin hemkommun, men önskar skola eller förskola i Norrköpings kommun.

Ansökan till plats i förskola eller skola i Norrköpings kommun - För barn och elever folkbokförda i en annan kommun Pdf, 316.5 kB.

  • Blanketten ska vara undertecknad av barnets vårdnadshavare och ska skickas till utbildningskontoret, se adress nedan:
    Norrköpings kommun
    Utbildningskontoret - Diariet
    601 81 Norrköping
  • Vårdnadshavarna kommer att få svar på ansökan när Norrköpings kommun fattat ett beslut om mottagande. Beslutet skickas till sökandens adress.

Det är viktigt att ansökan om förskole- eller skolplats i annan kommun lämnas i god tid inför ett nytt läsår eller en ny termin. Dessa ärenden kräver beslut och avtal mellan två kommuner.

Tänk på att handläggningstiden kan bli något längre under perioden juni-augusti. Barn i förskola och elever i skolan kan inte påbörja sin skolgång i annan kommun förrän de berörda kommunerna har godkänt det.

Om du önskar en plats i en fristående förskola eller skola tar du kontakt med önskad enhet.

Här hittar du fristående grundskolor

Här hittar du fristående förskolor

Kontakt

Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping