Söka eller byta skola

Här hittar du information om hur du gör för att söka eller byta grundskola i Norrköpings kommun.

Informationen på sidan handlar om hur du gör för att:

 • Söka grundskola vid flytt till Norrköpings kommun
 • Byta skola vid flytt inom kommunen
 • Byta skola utan att byta folkbokföringsadress

Söka grundskola vid flytt till Norrköping

Ska du flytta till Norrköping? Välkommen till oss!

På sidan Kommunala grundskolor finns information om vilka skolor som finns i Norrköping.

Kommunala grundskolor

Du som vill söka till kommunal grundskola lämnar dina önskemål i e-tjänsten Mitt Skolval. Du som vill söka till en fristående skola ska vända dig direkt till den skolan. Ska du söka till både en kommunal och en fristående skola lämnar du önskemål om kommunal grundskola i e-tjänsten och du behöver även ställa dig i kö till den fristående skolan.

Skicka in intyg

När du ansöker om grundskola behöver du skicka in ett intyg där den nya folkbokföringsadressen framgår. Det kan till exempel vara ett hyreskontrakt.

Båda vårdnadshavarna måste godkänna ansökan

Det är viktigt att båda vårdnadshavarna godkänner ansökan för att den ska bli komplett och kunna hanteras.

Turordningsregler förskoleklass till årskurs 3

För kommunal förskoleklass till årskurs 3 fördelas skolplatserna i denna turordning:

 • Rimligt avstånd
 • Syskonförtur
 • Relativ närhet
 • Lottning

Turordningsreglerna nedan gäller enbart kommunala skolor. Fristående skolor har egna regler för sin antagning. Besök den fristående skolans webbplats för att läsa om skolans antagningsregler.

Rimligt avstånd

Rimligt avstånd betyder att alla barn i förskoleklass till årskurs 3 har rätt till plats på en skola inom 2 km från hemmet. När vi räknar ut det rimliga avståndet utgår vi från ditt barns folkbokföringsadress och skolans adress. Om det inte finns en skola inom 2 km från hemmet som har plats, så kan ditt barn få plats på en skola som har skolskjuts. När du väljer skola får du information om vilken skola ditt barn kan få skolskjuts till.

Syskonförtur

Syskonförtur gäller om ditt barn har syskon som är folkbokfört på samma adress, och som kommer att gå i förskoleklass, årskurs 1, 2 eller 3 nästa läsår på skolan.

Relativ närhet

Relativ närhet är skillnaden i avstånd till den valda skolan jämfört med en alternativ skola i närheten. Om två barn sökt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Lottning

Lottning kan användas om det finns fler sökanden än platser på en skola och två sökanden bor på exakt samma relativa avstånd från skolan samt att syskonförtur inte gäller.

Här hittar du riktlinjen för skolval och skolplacering i grundskola (Pdf, 255 kB)

Turordningsregler årskurs 4 till årskurs 6

För kommunal årskurs 4 till årskurs 6 fördelas skolplatserna i denna turordning:

 • Rimligt avstånd
 • Relativ närhet
 • Lottning

Turordningsreglerna nedan gäller enbart kommunala skolor. Fristående skolor har egna regler för sin antagning. Besök den fristående skolans webbplats för att läsa om skolans antagningsregler.

Rimligt avstånd

Rimligt avstånd betyder att alla elever som går i årskurs 4 till årskurs 6 har rätt till plats på en skola inom 3 km från hemmet. När vi räknar ut det rimliga avståndet utgår vi från elevens folkbokföringsadress och skolans adress. Om det inte finns en skola inom 3 km från hemmet som har plats, så kan ditt barn få plats på en skola som har skolskjuts. När du väljer skola får du information om vilken skola ditt barn kan få skolskjuts till.

Relativ närhet

Relativ närhet är skillnaden i avstånd till den valda skolan jämfört med en alternativ skola i närheten. Om två elever har sökt samma skola och bara en av dem kan få en plats, så är det eleven som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Lottning

Lottning kan användas om det finns fler sökanden än platser på en skola och två sökanden bor på exakt samma relativa avstånd från skolan.

Här hittar du riktlinjen för skolval och skolplacering i grundskola (Pdf, 255 kB)

Turordningsregler årskurs 7 till årskurs 9

För kommunal årskurs 7 till årskurs 9 fördelas skolplatserna i denna turordning:

 • Rimligt avstånd
 • Relativ närhet
 • Lottning

Turordningsreglerna nedan gäller enbart kommunala skolor. Fristående skolor har egna regler för sin antagning. Besök den fristående skolans webbplats för att läsa om skolans antagningsregler.

Rimligt avstånd

Rimligt avstånd betyder att alla elever som går i årskurs 7 till årskurs 9 har rätt till plats på en skola inom 5 km från hemmet. När vi räknar ut det rimliga avståndet utgår vi från elevens folkbokföringsadress och skolans adress. Om det inte finns en skola inom 5 km från hemmet som har plats, så kan ditt barn få plats på en skola som har skolskjuts. När du väljer skola får du information om vilken skola ditt barn kan få skolskjuts till.

Relativ närhet

Relativ närhet är skillnaden i avstånd till den valda skolan jämfört med en alternativ skola i närheten. Om två elever har sökt samma skola och bara en av dem kan få en plats, så är det eleven som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Lottning

Lottning kan användas om det finns fler sökanden än platser på en skola och två sökanden bor på exakt samma relativa avstånd från skolan.

Här hittar du riktlinjen för skolval och skolplacering i grundskola (Pdf, 255 kB)

Besked om placering

Du får en notifiering via e-post när det finns ett besked att ta del av. Logga in i e-tjänsten Mitt Skolval för att se placeringsbeskedet. I beskedet står vilket datum som ditt barn kan börja på den nya skolan. Du behöver inte tacka ja till platsen, beskedet innebär att du har fått plats på angiven skola. Om ni inte fått plats på önskad skola kommer ni få plats en annan skola inom rimligt avstånd från hemmet.

Ansöka till fristående skola

Om du vill söka till en fristående skola ska du inte göra din ansökan i e-tjänsten utan kontakta den fristående skolan direkt. Här hittar du information om vilka fristående skolor som finns i Norrköping.

Vid skolbyte från en fristående skola till en annan fristående skola behöver vårdnadshavare inte göra något. Friskolorna ordnar med bytet och kontaktar sedan utbildningskontoret. 

Fristående grundskolor

Skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddade personuppgifter ska ni inte använda e-tjänsten. Ring eller besök Norrköpings Kontaktcenter 011-15 00 00, Trädgårdsgatan 21, så får du hjälp.

Familjehem

Du som är familjehem och tar emot barn som behöver skolplats ska vända dig till Kontaktcenter, telefon 011-15 00 00, för att få hjälp med skolplacering.

Ny i Sverige

Du som bott i Sverige kortare tid än 4 år ska få en skolplacering genom Mottagningsenheten. Besök Kontaktcenter på Trädgårdsgatan 21 i Norrköping för att få hjälp med skolplacering.

Byta skola vid flytt inom Norrköpings kommun

Ska ni flytta inom Norrköpings kommun och behöver byta skola?

Ansök om skolbyte i e-tjänsten Mitt Skolval.

Båda vårdnadshavarna måste signera ansökan.

Nästa skolbytespriod är öppen 1-15 september och gäller ansökan för skolstart efter höstlovet 2022.

Om avståndet mellan folkbokföringsadressen och den nya skolan överstiger gränsen för rimligt avstånd behöver du skicka ett intyg där den nya folkbokföringsadressen framgår. Det kan till exempel vara ett hyreskontrakt. Gränsen för rimligt avstånd är följande:

 • Årskurs F-3: 2 km
 • Årskurs 4-6: 3 km
 • Årskurs 7-9: 5 km

Om önskemålet om plats beviljas avslutas den tidigare skolplaceringen automatiskt.

Skolbytesperioder

Skolbyten vid flytt inom Norrköpings kommun hanteras under så kallade skolbytesperioder som sker i första hand fyra gånger per läsår.

 • Period 1: 1 april till 15 maj
 • Period 2: 1 september till 15 september
 • Period 3: 1 november till 15 november
 • Period 4: 1 februari till 15 februari
Turordningsregler förskoleklass till årskurs 3

För kommunal förskoleklass till årskurs 3 fördelas skolplatserna i denna turordning:

 • Rimligt avstånd
 • Syskonförtur
 • Relativ närhet
 • Lottning

Turordningsreglerna nedan gäller enbart kommunala skolor. Fristående skolor har egna regler för sin antagning. Besök den fristående skolans webbplats för att läsa om skolans antagningsregler.

Rimligt avstånd

Rimligt avstånd betyder att alla barn i förskoleklass till årskurs 3 har rätt till plats på en skola inom 2 km från hemmet. När vi räknar ut det rimliga avståndet utgår vi från ditt barns folkbokföringsadress och skolans adress. Om det inte finns en skola inom 2 km från hemmet som har plats, så kan ditt barn få plats på en skola som har skolskjuts. När du väljer skola får du information om vilken skola ditt barn kan få skolskjuts till.

Syskonförtur

Syskonförtur gäller om ditt barn har syskon som är folkbokfört på samma adress, och som kommer att gå i förskoleklass, årskurs 1, 2 eller 3 nästa läsår på skolan.

Relativ närhet

Relativ närhet är skillnaden i avstånd till den valda skolan jämfört med en alternativ skola i närheten. Om två barn sökt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Lottning

Lottning kan användas om det finns fler sökanden än platser på en skola och två sökanden bor på exakt samma relativa avstånd från skolan samt att syskonförtur inte gäller.

Här hittar du riktlinjen för skolval och skolplacering i grundskola (Pdf, 255 kB)

Turordningsregler årskurs 4 till årskurs 6

För kommunal årskurs 4 till årskurs 6 fördelas skolplatserna i denna turordning:

 • Rimligt avstånd
 • Relativ närhet
 • Lottning

Turordningsreglerna nedan gäller enbart kommunala skolor. Fristående skolor har egna regler för sin antagning. Besök den fristående skolans webbplats för att läsa om skolans antagningsregler.

Rimligt avstånd

Rimligt avstånd betyder att alla elever som går i årskurs 4 till årskurs 6 har rätt till plats på en skola inom 3 km från hemmet. När vi räknar ut det rimliga avståndet utgår vi från elevens folkbokföringsadress och skolans adress. Om det inte finns en skola inom 3 km från hemmet som har plats, så kan ditt barn få plats på en skola som har skolskjuts. När du väljer skola får du information om vilken skola ditt barn kan få skolskjuts till.

Relativ närhet

Relativ närhet är skillnaden i avstånd till den valda skolan jämfört med en alternativ skola i närheten. Om två elever har sökt samma skola och bara en av dem kan få en plats, så är det eleven som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Lottning

Lottning kan användas om det finns fler sökanden än platser på en skola och två sökanden bor på exakt samma relativa avstånd från skolan.

Här hittar du riktlinjen för skolval och skolplacering i grundskola (Pdf, 255 kB)

Turordningsregler årskurs 7 till årskurs 9

För kommunal årskurs 7 till årskurs 9 fördelas skolplatserna i denna turordning:

 • Rimligt avstånd
 • Relativ närhet
 • Lottning

Turordningsreglerna nedan gäller enbart kommunala skolor. Fristående skolor har egna regler för sin antagning. Besök den fristående skolans webbplats för att läsa om skolans antagningsregler.

Rimligt avstånd

Rimligt avstånd betyder att alla elever som går i årskurs 7 till årskurs 9 har rätt till plats på en skola inom 5 km från hemmet. När vi räknar ut det rimliga avståndet utgår vi från elevens folkbokföringsadress och skolans adress. Om det inte finns en skola inom 5 km från hemmet som har plats, så kan ditt barn få plats på en skola som har skolskjuts. När du väljer skola får du information om vilken skola ditt barn kan få skolskjuts till.

Relativ närhet

Relativ närhet är skillnaden i avstånd till den valda skolan jämfört med en alternativ skola i närheten. Om två elever har sökt samma skola och bara en av dem kan få en plats, så är det eleven som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Lottning

Lottning kan användas om det finns fler sökanden än platser på en skola och två sökanden bor på exakt samma relativa avstånd från skolan.

Här hittar du riktlinjen för skolval och skolplacering i grundskola (Pdf, 255 kB)

Besked om placering

Du får en notifiering via e-post när det finns ett besked att ta del av. Logga in i e-tjänsten Mitt Skolval för att se placeringsbeskedet. I beskedet står vilket datum som ditt barn kan börja på den nya skolan. Du behöver inte tacka ja till platsen, beskedet innebär att du har fått plats på angiven skola. Om ni inte fått plats på önskad skola kommer ni få plats en annan skola inom rimligt avstånd från hemmet. Beskedet innebär också att platsen på den tidigare skolan upphör.

Skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddade personuppgifter ska ni inte använda e-tjänsten. Ring eller besök Norrköpings Kontaktcenter 011-15 00 00, Trädgårdsgatan 21, så får du hjälp.

Familjehem

Du som är familjehem och tar emot barn som behöver skolplats ska vända dig till Kontaktcenter, telefon 011-15 00 00, för att få hjälp med skolplacering.

Byta till en fristående skola

Om du önskar byta till en fristående skola ska du kontakta den skolan direkt och ställa dig i den skolans kö. När nästa skolbytesperiod infaller ska du som vårdnadshavare ansöka om byte till aktuell friskola. Friskolorna har egna köer och antagningssystem och kan ge svar på frågor om placering.

Den fristående skolan meddelar utbildningskontoret om vilka elever skolan kommer ta emot. Det är viktigt att du som vårdnadshavare meddelar den tidigare skolan att ni har fått plats på en fristående skola.

Mottagen till särskolan

Om ditt barn är mottagen i särskolan ska ni inte byta skola via e-tjänsten. Kontakta istället Norrköpings Kontaktcenter, telefon 011-15 00 00.

Byta skola utan att byta folkbokföringsadress

Bor ni kvar på er adress men behöver byta skola?

Nästa skolbytesperiod är öppen 1-15 september och gäller ansökan för skolstart efter höstlovet 2022. Ansök i e-tjänsten Mitt Skolval

Du behöver logga in med Bank-id. Båda vårdnadshavarna måste signera ansökan.

Om önskemålet om plats beviljas avslutas den tidigare skolplaceringen automatiskt.

Under dessa perioder kan du ansöka

Skolbyten hanteras under så kallade skolbytesperioder som sker fyra gånger per läsår.

 • Period 1: 1 april till 15 maj.
  Skolstart sker 17 augusti 2022.
 • Period 2: 1 september till 15 september
  Skolstart sker 7 november 2022.
 • Period 3: 1 november till 15 november
  Skolstart sker 9 januari 2023.
 • Period 4: 1 februari till 15 februari
  Skolstart sker 17 april 2023.

Läsårstider för grundskola

Besked om plats

Du får en notifiering via e-post när det finns ett besked att ta del av. Logga in i e-tjänsten Mitt Skolval för att se placeringsbeskedet.

Om önskemålet om plats beviljas avslutas den tidigare skolplaceringen automatiskt. Du kan ångra din bytesansökan till och med 15 maj.

Skolstart sker vid höstterminens start, den 17 augusti.

Turordningsregler förskoleklass till årskurs 3

För kommunal förskoleklass till årskurs 3 fördelas skolplatserna i denna turordning:

 • Rimligt avstånd
 • Syskonförtur
 • Relativ närhet
 • Lottning

Turordningsreglerna nedan gäller enbart kommunala skolor. Fristående skolor har egna regler för sin antagning. Besök den fristående skolans webbplats för att läsa om skolans antagningsregler.

Rimligt avstånd

Rimligt avstånd betyder att alla barn i förskoleklass till årskurs 3 har rätt till plats på en skola inom 2 km från hemmet. När vi räknar ut det rimliga avståndet utgår vi från ditt barns folkbokföringsadress och skolans adress. Om det inte finns en skola inom 2 km från hemmet som har plats, så kan ditt barn få plats på en skola som har skolskjuts. När du väljer skola får du information om vilken skola ditt barn kan få skolskjuts till.

Syskonförtur

Syskonförtur gäller om ditt barn har syskon som är folkbokfört på samma adress, och som kommer att gå i förskoleklass, årskurs 1, 2 eller 3 nästa läsår på skolan.

Relativ närhet

Relativ närhet är skillnaden i avstånd till den valda skolan jämfört med en alternativ skola i närheten. Om två barn sökt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Lottning

Lottning kan användas om det finns fler sökanden än platser på en skola och två sökanden bor på exakt samma relativa avstånd från skolan samt att syskonförtur inte gäller.

Här hittar du riktlinjen för skolval och skolplacering i grundskola (Pdf, 255 kB)

Turordningsregler årskurs 4 till årskurs 6

För kommunal årskurs 4 till årskurs 6 fördelas skolplatserna i denna turordning:

 • Rimligt avstånd
 • Relativ närhet
 • Lottning

Turordningsreglerna nedan gäller enbart kommunala skolor. Fristående skolor har egna regler för sin antagning. Besök den fristående skolans webbplats för att läsa om skolans antagningsregler.

Rimligt avstånd

Rimligt avstånd betyder att alla elever som går i årskurs 4 till årskurs 6 har rätt till plats på en skola inom 3 km från hemmet. När vi räknar ut det rimliga avståndet utgår vi från elevens folkbokföringsadress och skolans adress. Om det inte finns en skola inom 3 km från hemmet som har plats, så kan ditt barn få plats på en skola som har skolskjuts. När du väljer skola får du information om vilken skola ditt barn kan få skolskjuts till.

Relativ närhet

Relativ närhet är skillnaden i avstånd till den valda skolan jämfört med en alternativ skola i närheten. Om två elever har sökt samma skola och bara en av dem kan få en plats, så är det eleven som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Lottning

Lottning kan användas om det finns fler sökanden än platser på en skola och två sökanden bor på exakt samma relativa avstånd från skolan.

Här hittar du riktlinjen för skolval och skolplacering i grundskola (Pdf, 255 kB)

Turordningsregler årskurs 7 till årskurs 9

För kommunal årskurs 7 till årskurs 9 fördelas skolplatserna i denna turordning:

 • Rimligt avstånd
 • Relativ närhet
 • Lottning

Turordningsreglerna nedan gäller enbart kommunala skolor. Fristående skolor har egna regler för sin antagning. Besök den fristående skolans webbplats för att läsa om skolans antagningsregler.

Rimligt avstånd

Rimligt avstånd betyder att alla elever som går i årskurs 7 till årskurs 9 har rätt till plats på en skola inom 5 km från hemmet. När vi räknar ut det rimliga avståndet utgår vi från elevens folkbokföringsadress och skolans adress. Om det inte finns en skola inom 5 km från hemmet som har plats, så kan ditt barn få plats på en skola som har skolskjuts. När du väljer skola får du information om vilken skola ditt barn kan få skolskjuts till.

Relativ närhet

Relativ närhet är skillnaden i avstånd till den valda skolan jämfört med en alternativ skola i närheten. Om två elever har sökt samma skola och bara en av dem kan få en plats, så är det eleven som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Lottning

Lottning kan användas om det finns fler sökanden än platser på en skola och två sökanden bor på exakt samma relativa avstånd från skolan.

Här hittar du riktlinjen för skolval och skolplacering i grundskola (Pdf, 255 kB)

Byta till en fristående skola

Om du önskar byta till en fristående skola ska du kontakta den skolan direkt och ställa dig i den skolans kö. När nästa skolbytesperiod infaller ska du som vårdnadshavare ansöka om byte till aktuell friskola. Friskolorna har egna köer och antagningssystem och kan ge svar på frågor om placering.

Den fristående skolan meddelar utbildningskontoret om vilka elever skolan kommer ta emot. Det är viktigt att du som vårdnadshavare meddelar den tidigare skolan att ni har fått plats på en fristående skola.

Mottagen till särskolan

Om ditt barn är mottagen i särskolan ska ni inte byta skola via e-tjänsten. Kontakta istället Norrköpings Kontaktcenter, telefon 011-15 00 00.

Flytta från kommunen

Ska ni flytta från kommunen? Då behöver du meddela skolan att ni kommer flytta. Skolplaceringen avslutas när den nya folkbokföringsadressen är registrerad hos Skatteverket.

Om er folkbokföringsadress fortfarande är i Norrköping behöver ni skicka in ett intyg om skolplacering i er nya kommun. Om intyget saknas görs en anmälan till Socialkontoret, Försäkringskassan och Skatteverket.

Kontakt
Kontaktcenter
Norrköpings kommuns kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00