Söka eller byta skola

Här hittar du information om hur du gör för att söka grundskola i Norrköpings kommun om du ska:

 • Byta skola inom kommunen
 • Söka grundskola vid flytt till Norrköpings kommun
 • Byta skola vid flytt inom kommunen

1. Byta skola inom kommunen

Bor ni kvar på er adress men önskar byta till en annan kommunal eller fristående grundskola? Då ska ni ansöka i någon av våra bytesperioder.

 • Period 1: 1 maj till 15 maj.
  Skolstart sker efter sommarlovet.
 • Period 2: 1 september till 15 september
  Skolstart sker efter höstlovet.
 • Period 3: 1 november till 15 november
  Skolstart sker efter jullovet.
 • Period 4: 1 februari till 15 februari
  Skolstart sker efter påsklovet

Ansök i e-tjänsten Mitt Skolval

Den tidigare skolplaceringen avslutas

Observera att när ansökningsperioden har stängt kan bytesansökan inte ändras eller återtas. Om ditt barn får plats på något av önskade alternativ, avslutas ditt barns tidigare skolplacering automatiskt. Finns det inte plats på någon av de skolor ni har önskat behåller ni platsen på nuvarande skola.

Besked om skolplacering

Besked om skolplacering ges under de olika bytesperioderna. Har du ansökt om skolbyte i bytesperiod 1 får du svar under den bytesperioden.

 • Bytesperiod 1, svar under vecka 22
 • Bytesperiod 2, svar under vecka 40
 • Bytesperiod 3, svar under vecka 49
 • Bytesperiod 4, svar under vecka 10

Byta till fristående skola

Om du önskar byta till en fristående skola ska du först kontakta den skolan och ställa dig i den skolans kö innan du ansöker i e-tjänsten nästa skolbytesperiod. Friskolorna har egna köer och antagningssystem och kan ge svar på frågor inför eventuellt byte.

Checklista inför ditt skolbyte

 • Är ert beslut genomtänkt- väl övervägt- och förankrat med barnet?
  (om plats finns på önskad skola förlorar ni nuvarande plats)
 • Tänk på att ansökan måste vara komplett för att kunna handläggas. Det innebär att samtliga vårdnadshavarna måste signera ansökan. Saknas BankID, besök Kontaktcenter för hjälp att signera manuellt.
 • Har ni gjort tillräckligt många val för att öka chansen till ett skolbyte eller önskar ni endast byta till en specifik skola?
 • Om ni önskar plats på fristående skola, har ni ställt er i deras kö och/eller har ni blivit erbjudna en plats och uppmanats att söka i kommunens kommande bytesperiod? Kontakta den fristående skolan vid frågor.
 • Har du kontrollerat hur eventuell skolskjuts kan komma att påverkas vid ansökan om skolbyte?

2. Söka grundskola vid flytt till Norrköping

Ska du flytta till Norrköping? Välkommen till oss!

På sidan Kommunala grundskolor finns information om vilka skolor som finns i Norrköping.

Kommunala grundskolor

Du som vill söka till kommunal grundskola lämnar dina önskemål i e-tjänsten Mitt Skolval. Du som vill söka till en fristående skola ska vända dig direkt till den skolan. Ska du söka till både kommunal och fristående skola lämnar du önskemål om kommunal grundskola i e-tjänsten och du ställer dig i kö till fristående skola.

Om du endast vill ansöka till fristående skola kan du inte göra din ansökan i kommunens e-tjänst utan ska kontakta den fristående skolan direkt. Här hittar du information om vilka fristående skolor som finns i Norrköping.

Fristående grundskolor

3. Byta skola vid flytt inom kommunen

Om ni flyttar inom Norrköpings kommun och avståndet mellan den nya folkbokföringsadressen och nuvarande skola överstiger gränsen för rimligt avstånd kan ni ansöka om byte även utanför bytesperioden, vi rekomenderar dock att vara ute i god tid och i möjligaste mån ansöka i någon av våra bytesperioder.

Gränsen för rimligt avstånd är följande:

 • Årskurs F-3: 2 km
 • Årskurs 4-6: 3 km
 • Årskurs 7-9: 5 km

Ansök om skolbyte i e-tjänsten Mitt Skolval.

Glöm inte att ett intyg måste bifogas i ansökan där den nya folkbokföringsadressen framgår. Exempelvis ett hyres- eller köpekontrakt.

Om flytten inom kommunen inte innebär att avståndet överstiger gränsen för rimligt avstånd hänvisar vi att ansöka om skolbyte i någon av våra skolbytesperioder.

Om önskemålet om plats beviljas avslutas den tidigare skolplaceringen automatiskt, en ansökan om byte innebär alltså att man förlorar sin nuvarande placering om plats finns på önskad skola.

Checklista inför ditt skolbyte

 • Är ert beslut genomtänkt- väl övervägt- och förankrat med barnet?
  (om plats finns på önskad skola förlorar ni nuvarande plats)
 • Tänk på att ansökan måste vara komplett för att kunna handläggas. Det innebär att samtliga vårdnadshavarna måste signera ansökan. Saknas BankID, besök Kontaktcenter för hjälp att signera manuellt.
 • Har ni gjort tillräckligt många val för att öka chansen till ett skolbyte eller önskar ni endast byta till en specifik skola?
 • Har du kontrollerat hur eventuell skolskjuts kan komma att påverkas vid ansökan om skolbyte?
 • Innebär er flytt att ni för långt till er nuvarande skola utifrån kommunens avståndsgränser, om inte så hänvisar vi till någon av kommunens bytesperioder.

Frågor och svar

Hur får jag besked om placering?

Du får en notifiering via e-post när det finns ett besked att ta del av. Vi skickar inget erbjudande om plats.

Logga in i e-tjänsten Mitt Skolval för att se placeringsbeskedet. Saknas BankID kontakta Kontaktcenter för information om ny skolplacering.

Hur bifogar jag intyg vid ny folkbokföringsadress?

När du ansöker om grundskola behöver du bifoga ett intyg i din ansökan. Det kan te.x vara ett hyres- eller köpekontrakt där den nya folkbokföringsadressen framgår. E-tjänsten kan endast ta emot bilagor i pdf-format.

Får mitt barn skolskjuts?

Möjligheten att få skolskjuts blir mer begränsad för den elev som gör ett eget val av skola, exempelvis till en friskola eller en annan kommunal skola.

Om avståndskraven uppfylls får eleven skolskjuts i form av ett busskort. Endast vid undantag kan eleven få skolskjuts med skolbuss.

Här kan du läsa mer om skolskjuts

Här kan du beräkna avståndet till skolan

Vilka är kommunens turordningsregler?

Kommunen tillämpar olika turordningsreglert vid placering till skola. Fristående skolor har egna regler för sin antagning. Besök den fristående skolans webbplats för att läsa om skolans antagningsregler.

För kommunal förskoleklass till årskurs 3 fördelas skolplatserna i denna turordning:

 • Rimligt avstånd
 • Syskonförtur
 • Relativ närhet
 • Lottning

För kommunal årskurs 4 till årskurs 9 fördelas skolplatserna i denna turordning:

 • Rimligt avstånd
 • Relativ närhet
 • Lottning

Rimligt avstånd

Rimligt avstånd betyder att alla barn har rätt till plats på en skola inom rimligt avstånd från hemmet. Det rimliga avståndet utgår från barnets folkbokföringsadress och skolans adress. Om det inte finns en skola inom det rimliga avståndet, så har ditt barn en skolskjutsskola.

Rimligt avstånd utifrån årskurs:

 • Förskoleklass och lågstadiet: 2 km
 • Mellanstadiet: 3 km
 • Högstadiet: 5 km

Beräkna avstånd till skola här

Syskonförtur

Syskonförtur gäller om ditt barn har syskon som är folkbokfört på samma adress, och som kommer att gå i förskoleklass, årskurs 1, 2 eller 3 nästa läsår på skolan.

Relativ närhet

Relativ närhet är skillnaden i avstånd till den valda skolan jämfört med en alternativ skola i närheten. Om två barn sökt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, är det barnet som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Lottning

Lottning kan användas om det finns fler sökanden än platser på en skola och två sökanden bor på exakt samma relativa avstånd från skolan samt att syskonförtur inte gäller.

Här hittar du riktlinjen för skolval och skolplacering i grundskola (Pdf, 255 kB)

Skyddad identitet. Hur går ansökan till?

Om du eller ditt barn har skyddade personuppgifter och behöver ansöka om skola kan ni inte använda e-tjänsten. Ring eller besök Norrköpings Kontaktcenter 011-15 00 00, Trädgårdsgatan 21, så får du hjälp.

Familjehem. Hur går ansökan till?

Du som är familjehem och tar emot barn som behöver ansöka om skola ska vända dig till Kontaktcenter. Ring eller besök Norrköpings Kontaktcenter 011-15 00 00, Trädgårdsgatan 21, så får du hjälp.

Ny i Sverige. Hur går ansökan till?

Du som bott i Sverige kortare tid än 4 år och behöver ansöka om skola ska vända dig till Kontaktcenter. Ring eller besök Norrköpings Kontaktcenter 011-15 00 00, Trädgårdsgatan 21, så får du hjälp.

Skolplaceringen kommer påbörjas via kommunens Mottagningsenhet och därefter övergå till ordinarie skola.

Mottagen till särskolan. Hur går ansökan till?

Om ditt barn är mottagen i särskola ska ni inte ansöka om skola via e-tjänsten. Ring eller besök Norrköpings Kontaktcenter 011-15 00 00, Trädgårdsgatan 21, så hänvisas du vidare till Centrala barn och elevhälsan.

Söka fristående skola. Hur går ansökan till?

Om du önskar byta till en fristående skola ska du kontakta den skolan direkt och ställa dig i den skolans kö. När nästa skolbytesperiod infaller ska du som vårdnadshavare ansöka om byte till aktuell friskola i kommunens e-tjänst. Friskolorna har egna köer och antagningssystem och kan ge svar på frågor om placering.

Hur anmäler jag flytt från kommunen?

Ska ni flytta från kommunen? Då behöver du meddela skolan att ni kommer flytta. Skolplaceringen avslutas när den nya folkbokföringsadressen är registrerad hos Skatteverket.

Om er folkbokföringsadress fortfarande är i Norrköping behöver ni skicka in ett intyg om skolplacering i er nya kommun. Om intyget saknas görs en anmälan till Socialkontoret, Försäkringskassan och Skatteverket.

Ska du vistas utomlands under en längre tid ska en ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt skickas in till Utbildningskontoret. Beslut måste fattas innan skolplacering i kommunen avslutas.

Här ansöker du om att fullgöra skolplikten på annat sätt.

Behöver du hjälp?

Om du saknar svenskt personnummer, inte har en dator eller av någon annan anledning inte kan ansöka om ny skolplacering i e-tjänsten så kan du få hjälp med din ansökan på Kontaktcenter, Trädgårdsgatan 21.

Kontaktcenters öppettider

Kontakt
Kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping