Beräkna avstånd

Avståndsmätningen inte fungerar just nu. Hör av dig till skolskjuts@norrkoping.se få du hjälp att mäta avståndet.

Skolskjutsregler

Eleven har rätt till skolskjuts med busskort eller särskild skolbuss när resvägen är minst:

Förskoleklass: 2 kilometer
Lågstadiet: 2 kilometer
Mellanstadiet: 3 kilometer
Högstadiet: 5 kilometer
Gymnasiet: 6 kilometer

Om du har frågor som rör skolskjuts och avståndet mellan adress och skola är du välkommen att kontakta Kontaktcenter. Du når oss via på telefon 011-15 00 00.