Beräkna avstånd

En elev har rätt till skolskjuts med busskort eller särskild skolbuss när resvägen överstiger vissa avståndskrav. Med denna tjänst kan du mäta närmaste vägen mellan hemmet och skolan.

Avståndet mäts längs kommunens eget vägnät inklusive gång- och cykelvägar. Vissa vägsträckor som till exempel Söderleden och E4:an är uteslutna.

Vilken skola går du i?

Var bor du?

Visa avstånd

Beräknat avstånd till skola

till
Ingen säker gångväg hittades. Kontakta Samhällsbyggnadskontoret för mer information.
är det $response.distance km

Skolskjutsregler

Eleven har rätt till skolskjuts med busskort eller särskild skolbuss när resvägen är minst:

  • Förskoleklass: 2 kilometer
  • Lågstadiet: 2 kilometer
  • Mellanstadiet: 3 kilometer
  • Högstadiet: 5 kilometer
  • Gymnasiet: 6 kilometer

Om du har frågor som rör skolskjuts och avståndet mellan adress och skola är du välkommen att kontakta Kontaktcenter. Du når oss via telefon 011-15 00 00.

Kontakt

Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00

Kolmårdsbuss
Bolag som kör skolbuss
Kanalbuss
Bolag som kör skolbuss