Översiktsplaner och fördjupningar

Översiktsplaner beskriver hur kommunen ska utvecklas när det gäller bland annat bostäder och trafik. Alla kommuner är skyldiga att ha en översiktsplan för hela kommunens yta.

Pågående arbete med översiktsplaner och fördjupningar

Gällande översiktsplaner och fördjupningar

Kommunövergripande översiktsplaner

Fördjupningar av översiktsplanen

Aktualitetsförklaring av översiktsplanen för Norrköpings kommun

Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping

Översiktsplan för landsbygden

Översiktsplan för staden

Riktlinjer för trafik

Fördjupningar av översiktsplanen

Händelö

Industrilandskapet

Industrilandskapet (, 19.7 MB)

Kimstad

Norsholm

Norsholm (, 35.9 MB)

Svärtinge

Svärtinge (, 8.9 MB)

Åby centrum

Åby centrum (, 1.8 MB)

Östra Husby

Östra husby (, 7.5 MB)

Resecentrum och södra Butängen

Kontakt