Tätortsnära natur

I kommunen finns många alternativ för den som vill vandra i naturen. Hitta vandringsleder med olika längd, nära eller långt utanför staden. Du hittar också naturstigar för barn och funktionshindrade.

Naturliga upptäcksfärder runt Åby/Jursla (, 1.2 MB)

Naturliga upptäcksfärder i Centrum (, 498.4 kB)

Naturliga upptäcksfärder runt Eneby och Haga (, 594.4 kB)

Naturliga upptäcksfärder runt Hageby, Navestad och Smedby (, 478.1 kB)

Naturliga upptäcksfärder runt Klockaretorpet, Skarphagen och Vilbergen (, 1.6 MB)

Naturliga upptäcksfärder i Krokek (, 830.5 kB)

Naturliga upptäcksfärder i Lindö (, 449.9 kB)

Naturliga upptäcksfärder i Skärblacka (, 931.5 kB)

Naturliga upptäcksfärder runt Svärtinge (, 1.4 MB)

Kontakt