Driva och utveckla företag

I Norrköping finns goda förutsättningar för tillväxt. Ett utmärkt geografiskt läge, väl utvecklad infrastruktur och god tillgång på kompetens betyder attraktiva möjligheter för företag inom en rad branscher. Idag finns omkring 9 000 företag i Norrköping.

Vill du diskutera ditt företags utveckling och få veta mer om kommunens service? Vid ett besök eller samtal kan vi till exempel diskutera:

  • Företagets situation i dagsläget
  • Vilka möjligheter företaget ser att utvecklas och växa
  • Vilken form av stöd och råd företaget har behov av

Vi berättar om kommunens service och tjänster, samt förmedlar kontakter med andra organisationer eller företagare.

Kontaktuppgifter till näringslivsavdelningen

Om du söker kontakt med andra företagare finns det ett antal företagarföreningar och nätverk i Norrköping.

Mer om företagarföreningar och nätverk

En viktig förutsättning för tillväxt och utveckling är tillgången på kompetens. I Norrköpings arbetar olika delar av kommunens organisation för att på bästa sätt ha kunskap om näringslivets behov och utveckla former för samverkan skola-näringsliv.

Vid Linköpings universitet, Campus Norrköping, finns omkring 5 500 studenter, ett 20-tal utbildningsprogram och avancerad forskning inom en rad områden. Oavsett om du vill komma i kontakt med studenter eller med forskare är näringslivsavdelningen en länk. Tillsammans med LiU Innovation vid Linköpings universitet, som också har personal på plats i Norrköping, arbetar näringslivsavdelningen för att öka samverkan mellan universitet, studenter och näringsliv.

LiU ger ditt företag nya möjligheter

Behöver du hjälp med flera myndighetsärenden, som till exempel brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd eller serveringstillstånd? Norrköpings kommun kan erbjuda dig ett "dukat bord" där du får träffa fler handläggare vid samma tillfälle.

Vill du boka en tid för Dukat bord? Mejla oss på:

naringsliv@norrkoping.se

För att förenkla för dig som driver livsmedelsföretag har samhällsbyggnadskontoret sammanställt särskild information. Det är kommunen som kontrollerar att företag följer livsmedelslagen.

Här finns riktad information till dig som driver livsmedelsföretag

Funderar du på livsmedelsimport?

För att underlätta för företagare har Jordbruksverket, Tullverket och Livsmedelsverket samordnat sin information om livsmedelsimport.

Läs mer och testa importguiden här

NyföretagarCentrum i Norrköping är en oberoende stiftelse, som genom sin kostnadsfria rådgivning hjälper fler än 400 personer varje år att förverkliga drömmen om ett eget företag.

Här får du rådgivning och hjälp på vägen när du ska starta ett företag.

Besök Nyföretagarcentrum i Norrköping

Utöver kommunens näringslivskontor finns en rad aktörer som kan ge dig stöd och råd i ditt företagande. De kan till exempel ge dig råd om affärsutveckling, finansiering, samt olika typer av tillstånd.

Hitta rätt aktör utifrån vad du behöver hjälp med

Verksamt.se är en företagarsajt där Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket samlat mängder av information från myndigheter till företag. Den innehåller verktyg och e-tjänster som underlättar för dig som driver eller vill starta företag.

Webbplatsen Verksamt.se för dig som driver eller vill starta företag

Kontakt
Näringsliv och externa relationer

Strykbrädan
Laxholmstorg 3
601 81 Norrköping