Näringslivsdirektör Joakim Ljungqvist om Handslaget

Tillsammans framåt för ett näringsliv i toppklass

Näringslivsdirektör Joakim Ljungqvist.

I Norrköpings kommuns vision kan man läsa att staden ska ha ett näringsliv i toppklass år 2035 – ett viktigt ämne då ett gott företagsklimat är avgörande för kommunens tillväxt. Några veckor in på det nya året presenterades Handslaget – tre åtgärder för ett förbättrat företagsklimat, av Borgerlig samverkan och Norrköpings kommun. En handlingsplan för att driva arbetet mot visionen framåt.

Joakim Ljungqvist, näringslivsdirektör inom Norrköpings kommun, är ett år in på sitt uppdrag. Från allra första början har Joakims fokus legat på att förbättra Norrköpings näringslivsklimat tillsammans med näringslivsutvecklarna och andra kontor som till exempel samhällsbyggnadskontoret.

Det ska vara enkelt och gynnsamt att starta och driva företag i vår stad. Som ett led i att förstå och vidta åtgärder i frågan genomfördes under juni 2022 analyser av två enkäter: dels Svenskt näringslivs enkät Företagsklimatet i Sverige dels SKR:s servicemätning Insikt. Analysen visade bland annat att förbättringar och utveckling behöver ske inom områden som bemötande, effektivitet, kompetens och hantering av klagomål.

Resultatet och arbetet framåt landade i överenskommelsen Handslaget- tre åtgärder för ett förbättrat företagsklimat.

– Norrköpings näringslivsråd har varit involverade i arbetet och står bakom de förslag som nu ingår i överenskommelsen. De tre handslagen är en officiell överenskommelse mellan kommunledningen och Norrköpings näringslivsråd, berättar Joakim Ljungqvist.

Näringslivsrådet som bollplank

Näringslivsrådet är ett initiativrikt och professionellt bollplank till kommunen för att skapa investeringar, stärkt konkurrenskraft och tillväxt i Norrköpings näringsliv. Deltagarna är utvalda av kommunen på ett årligt mandat med ambitionen att skapa en bred bransch- och verksamhetsrepresentation i rådets arbete.

Handlingsplanen innehåller 15 punkter, som syftar till att bland annat tydliggöra förväntningar mellan kommunen och näringslivet och identifiera de viktigaste aktiviteterna som krävs för att utveckla företagsklimatet på ett ömsesidigt sätt. Från kommunens sida berörs, utöver näringslivsavdelningen, samhällsbyggnadskontoret och kompetensförsörjningskontoret, för att nämna några.

– I vårt arbete för att förbättra företagsklimatet i Norrköping behöver vi jobba tillsammans. Jag är övertygad om att det är vägen framåt. Tillsammans kan vi nå vision 2035 om ett näringsliv i toppklass, avslutar Joakim.