Folkölsförsäljning

Vill du börja sälja folköl? Då måste du anmäla det till livsmedelsenheten när verksamheten påbörjas. Detta görs skriftligen på en anmälningsblankett eller via e-tjänst. Försäljningen får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts. Kommunen tar ut en årlig avgift för tillsyn av din verksamhet. 

Kontakta gärna livsmedelsenheten om du har några frågor om hur du ska anmäla din försäljning. Du når oss via kontaktcenter, 011-15 00 00 eller via formuläret.

Betalar du rätt avgift för tillsyn av din verksamhet?

Om din verksamhet har upphört eller på annat sätt förändrats mycket under året, kommer även din avgift från kommunen att ändras. För att få rätt avgift är det viktigt att meddela kommunen före årsskiftet samma år som din verksamhet förändrats. Om du inte gör detta får du en faktura på årlig tillsynsavgift som inte stämmer med ditt tillsynsbehov. Du riskerar då att behöva betala hela det belopp som framgår av fakturan.

Detta gäller för dig som bedriver en verksamhet inom Norrköpings kommun och betalar en fast årlig avgift för vår tillsyn.

Har du frågor eller vill meddela förändring av din verksamhet är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter på 011-15 00 00 eller via formuläret.

  • Verksamheten ska bedrivas i en lokal som är avsedd för stadigvarande verksamhet med livsmedel, samt att försäljning av matvaror bedrivs i lokalen.
  • Folköl får inte säljas till ungdomar under 18 år.
  • Den som bedriver detaljhandel eller servering av folköl är skyldig att utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn) och utarbeta ett lämpligt program för detta. I programmet ska det framgå former för ålderskontroll, vem som är ansvarig för verksamheten och hur personalen informeras om försäljningsbestämmelserna. Kontakta gärna livsmedelsenheten om du har några frågor om hur du ska utforma ditt egentillsynsprogram.

I vår tillsyn ingår kontroll minst en gång per år. Vi genomför också kontrollköp av folköl.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa, livsmedelsenheten

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Kontakta miljö och hälsa

I webbformuläret kan du skicka in dina frågor som handlar om miljö och hälsoskydds verksamheter.

Dukat bord

Behöver du hjälp med flera myndighetsärenden, som till exempel brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd eller serveringstillstånd? Norrköpings kommun kan erbjuda dig ett "dukat bord" där du får träffa fler handläggare vid samma tillfälle. Boka din tid genom att skicka e-post.