Försäljning av e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

Alla som säljer e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter i detaljhandeln måste anmäla det till kommunen. Det gör du via våra e-tjänster.

Försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare

För försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare ska du göra en anmälan till Miljö- och hälsa på samhällsbyggnadskontoret. Till din anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram.

Anmäl försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare


Avgift för anmälan och årlig avgift för tillsyn
Kommunen tar ut en avgift för vår hantering av din anmälan. Att anmäla försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare kostar enligt nuvarande taxa 1 961 kronor. När du fått tillstånd om tobaksförsäljning tar vi också ut en årlig avgift för tillsyn av verksamheten. Just nu ligger den årliga avgiften på 1 961 kronor per år.

Läs mer om våra avgifter och vad som ingår i vår taxa Pdf, 1.1 MB.

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

För försäljning av tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus, ska du göra en anmälan till Miljö och hälsa på samhällsbyggnadskontoret.

Anmäl försäljning av tobaksfria nikotinprodukter


Tobaksfria nikotinprodukter regleras av en ny lag, mer information om den hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida:

Tobaksfria nikotinprodukter — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping