Receptfria läkemedel

Butiker som vill sälja receptfria läkemedel och nikotinläkemedel ska anmäla det till Läkemedelsverket. Varje butik är skyldig att ha ett egenkontrollprogram för verksamheten. Information om egenkontrollprogram finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Kommunen har ansvar för att kontrollera de verksamheter som säljer receptfria läkemedel. Kommunen får ta ut en årlig kontrollavgift för sin tillsyn. Vi kommer på kontrollbesök ungefär vartannat år och genomför också kontrollköp av receptfria läkemedel.

Kontakta gärna livsmedelsenheten om du har några frågor. Du når oss via kommunens växel, 011-15 00 00 eller via formuläret.

Betalar du rätt avgift för tillsyn av din verksamhet?

Om din verksamhet har upphört eller på annat sätt förändrats mycket under året, kommer även din avgift från kommunen att ändras. För att få rätt avgift är det viktigt att meddela kommunen före årsskiftet samma år som din verksamhet förändrats. Om du inte gör detta får du en faktura på årlig tillsynsavgift som inte stämmer med ditt tillsynsbehov. Du riskerar då att behöva betala hela det belopp som framgår av fakturan.

Detta gäller för dig som bedriver en verksamhet inom Norrköpings kommun och betalar en fast årlig avgift för vår tillsyn.

Har du frågor eller vill meddela förändring av din verksamhet är du välkommen att kontakta oss via formuläret.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa, livsmedelsenheten

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Kontakta miljö och hälsa

I webbformuläret kan du skicka in dina frågor som handlar om miljö och hälsoskydds verksamheter.

Dukat bord

Behöver du hjälp med flera myndighetsärenden, som till exempel brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd eller serveringstillstånd? Norrköpings kommun kan erbjuda dig ett "dukat bord" där du får träffa fler handläggare vid samma tillfälle. Boka din tid genom att skicka e-post.