Registreringslotterier

Alla lotterier i Sverige styrs av spellagen och det statliga organet för lotterier heter Spelinspektionen. Samhällsbyggnadskontoret, enheten livsmedel har ansvar för registrering av registreringslotterier i kommunen.

Undrar du om du behöver registrera ditt lotteri eller inte? Här hittar du mer information.

Spellagen 


Vem får registrera ett registreringslotteri

Ett registreringslotteri får registreras av en ideell förening eller registrerat trossamfund, som enligt dess stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet

Föreningen eller trossamfundet får inte vägra någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta.

Mer information går att hitta i spellagen 6 kap. 9 §

Registrering

Avgiften för att registrera ett registreringslotteri är 1191:- inklusive moms. 

Har du några frågor kan du kontakta kommunens kontaktcenter på telefon:
011-15 00 00.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa, livsmedelsenheten

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Kontakta miljö och hälsa

I webbformuläret kan du skicka in dina frågor som handlar om miljö och hälsoskydds verksamheter.