Handläggningstider hos miljö och hälsa

Här kan du läsa om hur handläggningstiderna på miljö och hälsa fungerar.

När en anmälan eller en tillståndsansökan inkommer till oss hanterar vi den så fort vi kan. Skillnader i handläggningstid kan dock förekomma beroende på om ärendet är tillståndspliktigt eller behöver anmälas.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte vi återkopplat med annan information. Tillståndsärenden kräver beslut från oss innan uppstart får ske.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping