Beredning för landsbygdsfrågor

Kommunstyrelsen inrättar en beredning för landsbygdsfrågor för mandatperioden 2022-2026. Beredningen ska följa utvecklingen på landsbygderna i Norrköping samt ta initiativ till och bereda frågor till kommunstyrelsen.

Ledamöter i beredningen

Beredningen för landsbygdsfrågor

Ingrid Cassel (M), ordförande
Tomas Tekmen (KD), ledamot
Gunnar Asserhed (L), ledamot
Lars-Olof Johansson (C), ledamot
Jessica Svensson (S), ledamot
Björn Sandberg (M), ersättare
Christopher Jarnvall (SD), ersättare
Claes Nöid (S), ersättare

Beredningen har tjänstepersonstöd från samhällsbyggnadskontoret:
Ingela Granqvist (landsbygdsstrateg) och Jonas Andersson (enhetschef).

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Ingela Granqvist

Landsbygdsstrateg