Byalag och utvecklingsgrupper

I kommunen finns ett antal föreningar som arbetar för sin bygds utveckling. Byalag och utvecklingsgrupper eller motsvarande har en förenande roll, där boende, föreningar och företagare kan samlas för lokalt utvecklingsarbete och jobba för bygdens framtid och utveckling.

Behöver du hjälp att mobilisera din trakt och bilda ett byalag eller motsvarande är du välkommen att kontakta kommunens landsbygdsstrateg för stöd.

Följande byalag och utvecklingsgrupper finns:

Arkösunds Intresseförening, AIF

Kimstad Byalag

Kvarsebo Byaråd

Norsholms Byaråd

Intresseföreningen Simonstorparna

Skärkinds Byalag

Framtid Vikbolandet

Vångabygdens utvecklingsgrupp, VBU

Kulturmiljövårdsföreningen Yxskaftet

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Ingela Granqvist

Landsbygdsstrateg