Skärgårdsråd och skärgårdsutveckling

Skärgårdsrådets arbete utgår från visionen ”En levande skärgård”. Målsättningen är en skärgård med en yrkesverksam och växande åretruntboende befolkning. Till skärgården räknas såväl öar som fastland där natur, kultur och produktionsmönster är präglat av havet.

Skärgårdsrådet är ett forum för ömsesidig information och samverkan kring skärgårdsfrågor. Här finns företrädare för skärgårdsbefolkningen, skärgårdskommunerna i Östergötland och norra Kalmar, Länsstyrelserna i Östergötland och Kalmar län samt Region Östergötland och Regionförbundet Kalmar.

Norrköpings kommun representeras av:

Mer om skärgårdsutveckling på Region Östergötlands webbplats

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Ingela Granqvist

Landsbygdsstrateg