Starta företag på landsbygden

Starta företag i Norrköpings kommun

Att driva företag i Norrköping ska vara enkelt. Oavsett om du behöver hjälp med att komma igång, rådgivning längs vägen eller stöd när det kommer till utveckling, i Norrköping finns många olika sorters hjälp att få. Här hittar du all information:

Starta företag i Norrköping

Länsstyrelsen Östergötland

Jordbruksföretagare kan få stöd för att utveckla eller investera i sina företag. Stöden ska bland annat öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk och bidra till målen i den svenska livsmedelsstrategin.

Kommuner, företag, föreningar och andra organisationer kan få stöd för olika projekt eller investeringar som utvecklar landsbygden.

Läs mer om Länsstyrelsens stöd för landsbygdsutveckling

Region Östergötland

Region Östergötland arbetar aktivt med initiera och driva utvecklingsfrågor som är viktiga för landsbygden. Syftet är att förbättra förutsättningarna för boende, arbete och företagande på landsbygden.

Landsbygden har unika resurser. Den ger oss livsmedel, skogsprodukter, ett vårdat landskap och erbjuder attraktiva boendemiljöer, rekreation och fritidsupplevelser.

Landsbygdens företagare är en viktig tillväxtmotor och en förutsättning för den gröna omställningen i vår region. Företagen ska ges möjligheter att växa och utvecklas och människor bosatta och verksamma på landsbygden ska garanteras bredband, kommunikationer och grundläggande service.

Skärgården är en prioriterad del av landsbygden.

Medel och projekt för att utveckla landsbygden

Region Östergötland har särskilda medel för att stödja landsbygdsutveckling.

Regionen prioriterar projekt som främjar genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Regionen främjar också projekt med fler medfinansiärer eller som finansieras av EU, som Landsbygdsprogrammet och Havs-och Fiskeriprogramet, men även regionalfonds- och socialfondsprogrammet. Region Östergötland kan medverka i, starta och stödja projekt som förbättrar förutsättningar för arbete, boende och företagande på landsbygden.

Det är viktigt för Östergötlands utveckling att det finns företag och service på landsbygden. För företag som bedriver dagligvaruhandel på landsbygden finns stöd att söka.

Det finns transportstöd att söka för företag i skärgården.

Läs mer om Region Östergötlands stöd för landsbygdsutveckling

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Ingela Granqvist

Landsbygdsstrateg