Behöver du tillstånd för ditt djur?

Det krävs tillstånd för att ha vissa djur inom planlagt område eller område med områdesbestämmelser.

I Norrköping behöver du ha tillstånd för att ha följande djur inom planlagt område eller område med områdesbestämmelser:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. För höns eller ankor krävs alltid tillstånd, oavsett antal. De räknas inte som ett sällskapsdjur.
  • giftorm eller annan farlig orm

Ansök om tillstånd för djur inom planlagt område.


Det är viktigt att djuren hålls så att de stör dina grannar så lite som möjligt. Du ska själv informera dina grannar om dina planer, och be dem skriva på ett medgivande till din planerade djurhållning. Du bifogar deras medgivande med din anmälan. Vi avråder från att ha tupp i tättbebyggda områden, på grund av att de ofta stör grannar.

Vi tar ut avgift för tillståndet

För handläggning av ansökan tar vi ut en timavgift enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Timavgiften ändras varje år. Avgiften är 1072 kronor (2021 års taxa).

Ansökan om att hålla giftorm eller annan farlig orm handlägger vi utan kostnad.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet Pdf, 1.4 MB.

Tillstånd enligt djurskyddslagen

Ibland kan det även krävas tillstånd enligt djurskyddslagen, till exempel om du har många djur eller vill bedriva uppfödning.

Tillstånd enligt djurskyddslagen söker du hos Länsstyrelsen i Östergötland, telefon 010-223 50 00.

Länsstyrelsen i Östergötland

Registrera höns hos Jordbruksverket

Sedan april 2021 finns det en lag som kräver att även hobbyhöns ska registreras hos Jordbruksverket. Mer information finns på länken nedan!

Registrering och godkännande - Jordbruksverket.se


Tänk på att du dessutom kan behöva söka bygglov.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping