Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) innebär att ventilationssystemet och inomhusklimatet ska kontrolleras regelbundet i en byggnad.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden är ansvarig att kontrollera att fastighetsägare utför dessa kontroller.

Mer om OVK på Boverkets webbplats

Vem får utföra OVK?

Kontrollen får endast göras av sakkunniga och kontrollanter som är godkända och har behörighetsbevis för att utföra ventilationskontroll.

Boverkets webbplats kan du se vem som är behörig att göra en OVK.

Du som äger byggnaden är ansvarig att se till att en obligatorisk ventilationskontroll genomförs.

Nya byggnader ska alltid ventilationskontrolleras innan ventilationen börjar användas. Det gäller även vid större ombyggnationer.

Kontrollintervall

ByggnadIntervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation

6 år

Ventilationstyper

S = Självdragsventilation
F = Frånluftsventilation
FX = Frånluftsventilation med värmeåtervinning
FT = Från- och tilluftsventilation
FTX = Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning

Undantag från OVK

Återkommande ventilationskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus. För dessa ska en OVK-besiktning utföras då ett nytt från- och tilluftssystem (FT), från- och tilluftssystem med värmeåtervinning (FTX) eller frånluftssystem med värmeåtervinning (FX) installeras.

Kravet gäller inte heller ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande.

Skicka protokoll

Du skickar protokollet från besiktningen till samhällsbyggnadskontoret.

Samhällsbyggnadskontoret
Bygglov
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Telefon (växel): 011-15 00 00
Fax: 011-15 16 66

Efter besiktningen

  • En genomförd kontroll betyder inte automatiskt att allt är bra med husets inomhusmiljö. Kontrollen är till för att få uppfattning om hur pass bra ventilationen är i fastigheten.
  • Om du inte får godkänt på besiktningen ska det vara åtgärdat och återbesiktat inom 6 månader.
  • Som fastighetsägare är du ansvarig att informera de boende när en ventilationskontroll genomförs.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Bygglov

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping