Råttor och andra skadedjur

Här får du tips på vad du kan göra för att förebygga problem med råttor och var du kan lämna klagomål och göra felanmälan om du sett råttor eller andra skadedjur på kommunens mark eller i en fastighet.

Det byggs mycket i Norrköping nu, och det stör råttorna. Därför rör de sig mer ovan mark, och syns mer. Råttor finns där det finns mat, och därför finns de i våra städer. Råttor är ett skadedjur som kan skapa stora problem. De smutsar ner och kan förstöra livsmedel, textilier, avloppsledningar i plast, träslag med mera. Djuren kan också sprida sjukdomar, som till exempel salmonella.

Om du har sett många råttor på allmän plats, till exempel i en park ska du anmäla det till samhällsbyggnadskontoret.

Skicka felanmälan

Om du har sett många råttor nära en fastighet, kanske i närheten av din bostad, inne på gården eller i en byggnad, ska du kontakta fastighetsägaren.

Fastighetsägaren, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens styrelse är ansvarig för råttsanering.

Om du inte får hjälp kan du lämna klagomål via vår e-tjänst.

Lämna klagomål inom miljö, hälsoskydd och livsmedel

Om du som fastighetsägare har råttor i din fastighet ska du kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera att du har en skadedjursförsäkring. Därefter ska du kontakta det saneringsföretag som försäkringsbolaget rekommenderar.

Om du själv äger en villa eller ett radhus ansvarar du för att hålla råttor och andra skadedjur borta. Ofta har du en skadedjursförsäkring kopplad till din hemförsäkring. Kontakta alltid försäkringsbolaget innan du beställer sanering.

Kontakta Nodra AB om du har problem med råttor som kommer in via avloppsnätet in i bostaden, om det finns råtthål precis intill en kommunal avloppsbrunn, eller om det har uppstått sättningar i marken kring brunnen. Det finns då risk för att det är hål även på ledningen och risk för att råttor kan ta sig in i bostaden. Tänk på att det också är viktigt att kontakta ett skadedjursbolag.

Läs mer på Nodra AB:s webbplats

 • Se till att soptunnorna är råttsäkrade och täta. Se till att soptunnor och sopkärl inte är överfulla, utan att locken går att stänga. Håll rent kring kärlen!
 • Var noggrann med hur du förvarar livsmedel i förråd eller skjul. Förvara i stängda behållare och inte i till exempel säckar.
 • Lägg aldrig fågelmat direkt på marken. Använd fröbollar, fågelbord eller liknande och var noga med att hålla rent i området.
 • Mata inte fåglar i parker, grönområden eller i din trädgård med bröd eller matrester. Häng upp fröbollar i träd i stället.
 • Har du picknick i en park och slänger rester i en soptunna, se till att matresterna ligger i en stängd påse.
 • Håll rent och snyggt i din trädgård. Plocka undan fallfrukt. Ta bort träd och buskar längs väggarna som ger råttorna skydd och döljer deras hål. Lägg endast trädgårdsavfall i trädgårdskompost. Använd slutna kompostkärl för frukt och grönsaker.
 • Se till att dörrar, fönster, luckor och liknande sluter tätt. Ett hål på två centimeter räcker för att en råtta ska ta sig in i fastigheten. Sätt finmaskiga nät för ventilationsgluggar och täta sprickor i grundmuren.
 • Spola aldrig ner fett i avloppet! Nerspolad mat och fett i avloppet lockar till sig råttor.
 • Kontrollera att ingångar för rör och ledningar är täta, till exempel i skåp under diskbänken. Täta med stålull och se till att det sitter ordentligt fast, eller såga till en ring av stålplåt och fäst runt röret med skruvar.
 • Fyll vattenlåsen i golvbrunnar med vatten och ta bort avloppsrör och ledningar som inte har någon funktion. Installera någon form av råttstopp i avloppsledningen. Det finns olika varianter av råttstopp. Kontakta ett skadedjursbolag för mer information.
 • Ta bort avloppsledningar på din tomt som inte har någon funktion.
 • Se till att brunnar och avloppsledningar inne på tomten är ordentligt täta. Förse ventilöppningar med metallnät och golvbrunnar med metallgaller, fastskruvat i golvet. En råtta kan ta sig in genom ett hål som är endast 20 millimeter i diameter.
 • Använd färg eller puts för att göra grova ytor på ytterväggarna släta och glatta så att råttorna inte kan få fäste. En råtta kan klättra flera våningar på insidan av ett stuprör.
Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping