Återställningsbidrag

Fastighetsägare kan ansöka om ett bidrag för att återställa en anpassning som utförts i fastigheten med bostadsanpassningsbidrag.

Återställningsbidrag till fastighetsägare

  • Fastighetsägare kan söka återställningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222) för att återställa anpassningar som utförts i din fastighet.
  • När anpassningen inte längre är aktuell och behöver tas bort för att inte medföra nackdelar för nästa boende kan du som hyresvärd ansöka om återställningsbidrag.
  • Både hyresvärdar och bostadsrättsföreningar kan ansöka om återställningsbidrag för allmänna ytor i anslutning till bostaden (till exempel trapphus).
  • Ägare av småhus kan inte få återställningsbidrag. Den som anpassat sin egen villa kan alltså inte få återställningsbidrag om behovet av anpassningen upphört.

Ansök om återställningsbidrag

Läs mer om återställningsbidraget på Boverkets webbplats

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Bostadsanpassning

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping