Reparationsbidrag

Har du tidigare fått bidrag för anpassning av din bostad och anpassningen behöver lagas eller underhållas kan du ansöka om reparationsbidrag.

  1. Innan du ansöker

För att få bidrag för utförd reparation, service eller besiktning behöver du i samband med ansökan skicka med en kopia på faktura. Om du önskar söka bidrag för reparation, service eller besiktning innan den är utförd bifogar du en offert till ansökan.

Ansök om reparationsbidrag

Ansök via E-tjänst

Om du ansöker via vår e-tjänst kan du direkt få en bekräftelse på att din ansökan har registrerats och följa ditt ärende under handläggningsprocessen via Mina ärenden. Du ska alltid använda din egen e-legitimation.

För att ansöka via e-tjänst behöver du fylla i uppgifter om bank, clearingnummer och kontonummer. Vill du inte lämna dessa uppgifter i detta skede hänvisar vi dig till att använda pappersblanketten.

Ansök om reparationsbidrag via e-tjänst

Ansök via blankett

Du som inte har möjlighet att ansöka via e-tjänsten kan istället skicka in din ansökan per post. Personer med skyddade personuppgifter ska alltid skicka ansökan per post.

Ansök om reparationsbidrag med blankett

Komplettera din ansökan

Om du behöver komplettera din ansökan med faktura eller andra bilagor i efterhand ska dessa skickas till:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, bostadsanpassning
601 81 Norrköping

eller per e-post till: bab@norrkoping.se

När du har fått ditt beslut

Om du fått ja till hela summan för reparation eller service, och har fyllt dina bankuppgifter, kommer bidraget att betalas ut till ditt konto. Har du skickat in en offert är det först efter att du även lämnat in fakturan som du får ersättningen.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Bostadsanpassning

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping