Häck

För att plantera en häck behöver du inget bygglov. Däremot så finns det riktlinjer att ta hänsyn till.

Tänk på att inte plantera häcken precis i tomtgränsen så att den riskerar att växa in på grannens tomt eller ut över gatan. Tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer.

Vill du att grannen ska ta ner sitt träd eller ansa sin häck prata med grannen först och läs på vad som gäller i Jordabalken.

Jordabalken på Sveriges Riksdags webbplats

Hörntomt

Om tomten ligger i ett gatuhörn ska växter och staket inte vara högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Gränsar tomten mot en cykelväg ska sikttriangeln sträcka sig 5 m utmed cykelvägen och 10 m utmed gatan.

Utfart mot gata

Vid utfart mot gata bör växter, staket, plank, mur eller annat siktskymmande inte vara högre än 80 cm inom markerad sikttriangel.

Sikten bör vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver inte söka bygglov eller göra en anmälan för att plantera en häck.