Ansök om: Ta över drift och underhåll av gatubelysning eller bidrag

Vägföreningar kan ansöka om bidrag till el för att driva gatubelysning samt för drift och underhåll av gatubelysning.

Kommunen sköter gatubelysningen, med samma utgångspunkter som kommunens övriga belysningsanläggningar, för de föreningar som uppfyller kraven för att beviljas bidrag. Två gånger per år görs det en tillsyn som betyder att vi tittar över till exempel:

  • Byte av släckta lampor
  • Byte av felaktiga armaturer och kupor
  • Omklamring av lyktledningar på bärlinor
  • Fastsättning av servis- och tillsatslådor som har lossnar på grund av andra orsaker än skadegörelse eller trafikskada
  • Rengöring av kupor och armaturer i samband med lampbyten
  • Riktning av stolpar som kan utgöra trafikfara

Föreningar som beviljas bidrag har fortsatt ägandeansvar för utrustningen, utbyte av hel stolpe eller komplettering av anläggningen.

Ifall du inte har möjlighet att skicka ansökan här,
så kan du också skicka den på posten:

Samhällsbyggnadskontoret
601 81 Norrköping(Finns på elfakturan)

(karta)
Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00

Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00