Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Beta i naturreservat

I Norrköpings kommun hjälper betande djur till med framkomlighet och den biologiska mångfalden i både naturreservat och andra marker med höga naturvärden.
I stadsnära miljö betas runt 100 hektar varje år, och i mer avlägsna naturreservat betas nästan lika mycket till. Kommunen vill fortsätta med denna skötsel för att gynna både friluftsliv och natur.

För att säkerställa tillgång till betesdjur i framtiden tar vi nu in intresseanmälningar. Från dessa anmälningar kan vi sedan komma att kontakta djurhållare i de fall nya betesmarker blir tillgängliga, eller tidigare djurhållare inte längre har möjlighet att fortsätta beta.

De viktigaste reglerna som gäller för djurhållare på kommunens naturmark är följande:

  • Lagom betestryck – det ska inte vara kvar för mycket gräs, men får inte heller bli skador på värdefulla träd eller leda till för upptrampade marker.
  • Inga aggressiva djur – alla möjliga besökare nyttjar våra naturreservat och våra fina områden.
  • Tåla närhet till trafik, industrier och bebyggelse – våra betesmarker finns ofta i urbana delar av staden.
  • Naturvårdsarbeten kan ske i och omkring betesmarkerna även under betesperioden.
  • Bete sker under sommarsäsongen som gäller april till och med oktober.
  • God kommunikation.

Vi välkomnar alla olika djurslag, men alla betesmarker är tyvärr inte lämpliga för alla betesdjur.

Kommunens betesmarker varierar stort. Det kan vara kuperat eller platt, tätt med träd, finnas olika typer av stängsel, olika vattentillgång med antingen manuell eller automatisk påfyllning eller dricksmöjlighet direkt i sjö eller bäck. Storleken på betesmarkerna varierar från cirka 4 till 50 hektar.

Skicka in en intresseanmälan här:  • Behov av hjälp vid tillsyn av vatten/djur
  • Det är tyvärr ovanligt i dagsläget att vi kan hjälpa till med tillsyn av djur och då endast vardagar. Påfyllning av vatten har vi större möjlighet till, och det brukar ske cirka två gånger per vecka. I första hand anlägger vi dock automatisk vattenpåfyllning.