Djurkyrkogården i Norrköping

Föreningen Djurskyddet Fiahemmet som drev djurkyrkogården i Norrköping har beslutat att avveckla den. Vad innebär det för dig som har tidigare begravda husdjur där, eller vill begrava ett husdjur?

I samband med att Djurskyddet Fiahemmet har avveklat verksamheten har föreningen sagt upp det nyttjanderättsavtal som föreningen haft med Norrköpings kommun och som reglerade tillståndet att använda marken. Kommunen har alltså inte tagit över verksamheten, utan det är verksamhetsutövaren som har upphört med den och nu återlämnat marken till kommunen.

Det vanliga i dessa lägen är att verksamhetsutövaren också återställer marken och tar bort det man tillfört, i det här fallet gravarna. Av respekt för dem som begravt sina djur där låter kommunen gravarna vara kvar på platsen och kommer fortsatt att sköta om marken, men kan inte ta emot nya djur för begravning. Kommunens skötsel gäller inte de enskilda gravarna.

Avgift

Kommunen kommer inte ta ut någon avgift för de befintliga gravarna.

Begravning på egen tomt

Det är tillåtet att gräva ner sina döda husdjur på egen tomt. Kanske vill man begrava sitt husdjur där man ofta gick på promenader tillsammans eller någon annan plats som betyder något extra. Då kan man kontakta markägaren och fråga om det går bra.

Som markägare har man oftast bra koll på var vattentäkter eller andra känsliga områden finns, så man tar hänsyn till det vid nedgrävningen. Särskilt viktigt är att tänka på att gräva tillräckligt djupt så inte vilda djur kan gräva upp graven. Gräver man cirka en meter så bör det vara tillräckligt.

Kremering

Vill man kremera sitt husdjur går det bra att kontakta veterinären som oftast brukar ha bra koll på förbränningsanläggningar som är godkända för detta. Om man vill sprida askan på någon särskild plats måste man även i detta fall fråga markägaren om lov.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping