Håll Norrköping Rent

Tillsammans har vi norrköpingsbor ett gemensamt ansvar att se till att vi har en ren och skräpfri stad. Det bidrar också till en tryggare stad. Under sommaren används kommunens parker som uterum av både kommuninvånare och besökare. Det är därför viktigt att alla hjälps åt att städa undan efter sig.

Nedskräpning leder till en negativ spiral. Skräp föder skräp, som leder till klotter och skadegörelse, som i sin tur leder till otrygghet. Det visar ett flertal studier. Nedskräpningen ger dessutom skador på djur och människor. Därför är det viktigt att du tar hand om ditt skräp och bidrar till att Norrköping förblir en vacker och säker miljö att vistas i.

Som ett led i den här satsningen är Norrköpings kommun en Håll Sverige Rent-kommun.

Feriearbete mot nedskräpning

Under sommaren 2021 har sex ungdomar arbetat med projektet Håll Norrköping Rent för att minska nedskräpningen i stadens stora parker. Här kan du läsa mer om feriearbetet och om vilka åtgärder som tagits fram.

Håll Norrköping Rent - feriearbete 2021

Vi Håller Norrköping Rent

Varje vår deltar vi i Håll Sverige Rents kampanj, Vi Håller Norrköping Rent, det som tidigare hette Skräpplockardagarna. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.

Anmäl er redan nu
Anmäl dig här

Alla anmälda deltagare får kostnadsfritt Håll Sverige Rent skräpplockarmaterial bestående av sopsäckar, soppåsar och skräpspel. Norrköpings kommun kommer även tillhandahålla engångshandskar*.

Leverans av skräpplockarmaterial
Under vecka 17 och 18 kommer alla kommunala enheter att få sitt skräpplockarmaterial levererat med internposten. 

Övriga anmälda kan hämta sitt material hos vaktmästeriet från och med vecka 16 i förvaltningshuset Rosen. Vaktmästeriet når du från Nya Rådstugugatan. Kör in på parkeringen bakom Rosen och vidare in under huset. Ring på klockan till dörren i högra hörnet av garaget. Om vaktmästaren är ute på ärenden så vänta en stund och ring på igen.

Plocka skräp vecka 19
Ni väljer själva vilken dag det passar er bäst att plocka skräp. Sortera och återvinn gärna förpackningar av papper, glas, metall och plast. Övrigt skräp som ni hittar lägger ni i de vita sopsäckarna som ni sedan kan ställa vid era soptunnor.

Pedagogiskt material
Håll Sverige Rents kampanj Vi Håller Rent! är också ett bra tillfälle att arbeta pedagogiskt med nedskräpning, återvinning, konsumtion och allemansrätten. På Håll Sverige Rents hemsida finns pedagogiskt material, anpassat efter aktuella läroplaner. Där hittar ni bland annat memory, sagor, värderingsövningar och tipspromenad att hämta kostnadsfritt, följ länken nedan för att komma till materialet.

Frågor eller funderingar?
Om ni har några frågor går det bra att kontakta Jacob Åhlander, jakob.ahlander@norrkoping.se, 011-15 22 89.

* Engångshandskarna är acceleratorfria nitrilhandskar som är fria från både PVC och latex samt har lägre allergirisk än andra liknande material.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping