Renhållning av gator och torg

Norrköpings kommuns tätbebyggda områden ska vara rena och prydliga. Därför städas de olika områdena med regelbundna intervaller.

Inom centrumområdet sker det minst en gång i veckan, på särskilda ytor dagligen, och på övriga ytor enligt olika intervall. Efter olika förekommande evenemang utförs också städning.

Maskinsopning

På samtliga belagda gator och vägar, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser med mera utförs städningen med hjälp av maskinsopning.

Kontakt

Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00

Övrigt