Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Trädfällning

I Norrköpings kommun arbetar vi för biologisk mångfald i naturen. Därför är vi ganska restriktiva med att ta bort träd och kan inte ta bort ett träd endast på grund av önskemål.

Vi tar vanligtvis inte bort träd som till exempel har löv som blåser in på din tomt, träd som står i vägen eller skymmer paraboler, skuggar uteplatser eller stör utsikten men vi gör alltid en enskild bedömning.

Kommunen får ofta önskemål från allmänheten om att ta ner träd på mark som kommunen äger och sköter om. För att vi ska kunna göra en likvärdig, effektiv och bra bedömning i varje enskilt fall så går vi igenom alla önskemål om trädfällning som inte är akuta. Med akut menas att trädet är en uppenbar fara för liv eller egendom.

Det här är några av de faktorer som vi tar hänsyn till:

  • Vi gör alltid en bedömning på plats där vi bedömer trädets tillstånd som till exempel rötskador och stammens stabilitet.
  • Trädets betydelse för områdets helhet.
  • Hur påverkar en fällning mark och natur under jorden? Kommer det uppstå problem på grund av tillväxt av sly?
  • Är trädet skyddsvärt? Till exempel värnar vi extra om våra ädellövträd då de är mer sällsynta.

Vid akuta ärenden ring Kontaktcenter:
Telefon 011-15 00 00

Vid förfrågan om trädfällning:
Gör en felanmälan: