Baskarta

Exempelbild

Utsnitt ur baskarta

Baskartan redovisar grundläggande förhållanden på marken som är av intresse för samhällsbyggandet. Kartan uppdateras fortlöpande och detta sker genom mätning i fält med GPS och totalstationer alternativt med hjälp av flygbilder. Hur, när och av vem som objekt är skapade sparas som information på objekten. Kartans objekt har också höjder.

Baskartan redovisar även kommunens fastighetsindelning med hjälp av den digitala registerkartan. Registerkartan saknar rättsverkan och fastighetsgränserna är redovisade med varierad kvalité.

Omfattning

Olika informationstyper täcker kommunen i olika utsträckning. Höjdkurvor och fastighetsinformation täcker hela kommunens yta, medan byggnader, häckar och andra objekt prioriteras inom kommunens samhällen och detaljplanelagda områden.

Aktualitet och kvalité

Kartan uppdateras fortlöpande och kvalitén på redovisade objekt varierar.

Leverans format

Digitalt bildformat ex. pdf, jpeg mm.


Cad-format ex. dwg, dgn


Gis-format: Mapinfo tab


Utskrift på papper i format upp till A0

Pris

För pris och beställning av baskarteutdrag kontakta Magnus Johansson. Ta del av gällande taxa här. Pdf, 2.3 MB.

Kontakt
Social hållbarhet, Samhällsbyggnadskontoret