Drönarflygningar

Norrköpings kommun befinner sig i ett mycket intensivt skede, rekordmånga bostäder byggs och stora satsningar görs på infrastruktur. I takt med att Norrköping växer ställs större krav på effektiva byggprocesser samtidigt som alla vi som bor och verkar i staden vill ha insyn i och förståelse för den förvandling som Norrköping står inför.

Med hjälp av drönare kan vi ta fram 3D-modeller och flygfoton som ökar möjligheterna till insyn och som skapar förståelse både för detaljplaneprocessen och för hur byggnationer påverkar närmiljön och den enskildes intressen.

Här flyger vi nu

Zooma i kartan för att se aktuella flygområden. Klicka i kartan i för att se information om flygningarna.

Frågor och svar

Ökad insyn och högre kvalitet

Användandet av drönarteknik för insamling av data gör att vi kan skapa produkter och tjänster av hög kvalitet på ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt. Vi kan få fram mer noggrann data, som inte går att få från marken, som är nödvändig både i planeringsstadiet och under själva byggprocessen. Högkvalitativa mät, analys och 3D-visualaliseringsprodukter är exempel på sådan data.

En säkrare arbetsmiljö

Drönarteknik möjliggör också för en säkrare arbetsmiljö. Särskilt riskutsatta uppdrag är inmätning av vägar, kontaminerade områden eller där terrängen är otillgänglig. I Norrköping finns idag många förorenade områden som är föremål för kommande sanering och detaljplanearbete. Dessa områden kräver en kontinuerlig uppföljning av saneringsarbetet. Ett sådant område är Inre hamnen som kommer att saneras under en längre tid och där vi kommer att ta hjälp av drönare för att följa upp, dokumentera och få ut data under arbetets gång.

Drönarna är av typen DJI mavic mini respektive DJI mini 2.

Med hjälp av drönare kan vi skapa högkvalitativa mät, analys och 3D-visualaliseringsprodukter som är mycket viktiga stöd i arbetet kring hur Norrköping planeras och byggs. Produkterna (kartor, punktmoln, ortofoton och 3D-modeller) används i alla skeden, från detaljplaneprocessen fram till färdigställd byggnad eller mark.

Information om att kommunen använder drönare publiceras i tidningen och på www.norrkoping.se. Vid varje flygning placeras en kameraövervakningsskylt på pilotens bil. Bilen är tydligt markerad ”tillhörandes Norrköpings kommun”. Piloten använder också varselväst med texten ”pilot”.

Drönaren tar bilder på mellan 50-120 meters höjd vilket gör att det är mycket svårt att urskilja individers ansikten i bilderna. Identifierbara personer tas bort i efterbearbetningen av bilderna.

Piloterna har relevant nivå på drönarkort och lyder under organisationens operatörskap.

Du får gärna ställa frågor innan eller efter genomförd flygning. Arbetet kräver full uppsikt över drönaren, därför får du inte störa piloten under själva flygningen.

Vid drönarflygningar följs en rutin och checklista för säkerhet och funktionalitet av drönaren.

För att minimera risker i flygningen ska piloten alltid ha drönaren inom uppsikt och drönaren ska som längst befinna sig 500 meter från piloten. Flygrutter är planerade i förväg och automatiskt inprogrammerade, men piloten kan själv ta över flygning vid behov. Drönarflygningar genomförs inte i kraftig vind, dålig sikt eller vid regn.

Vid flygning inom flygplatsens kontrollzon har piloten etablerad och kontinuerlig kontakt med flygledningen.

Kontakt
Social hållbarhet, Samhällsbyggnadskontoret
Tommy Palmborg
Anders Haglund