Flygbilder

Bilder uppifrån

Exempelbild

Foto över Strömparken taget 2013

Vackra bilder som är fotade från luften över områden som är intressanta av olika anledningar för kommunen.

Bilderna finns i både jpg-format (lägre upplösning) och tif-format (högre upplösning). I Tif-formatet går det utmärkt att zooma in i och ändå se objekt klart.

Kontakta oss för mer information.


Bilder uppifrån


Omfattning

Finns över många platser i kommunen. I kartan nedan visas bildernas fotoriktning och klickar du på dessa kommer du vidare till bilden.

Aktualitet

Från 1996 och fram till 2015

Datatillgång

Jpg-bilden som du når via NOKA-kartan får laddas hem, skrivas ut och användas. Detta är gratis.

En mer högupplöst variant av bilden finns, men nås inte över nätet. Önskas denna kontakta Magnus Johannson. 

 

Öppna NOKA-kartan

Snedbilder

Snedbiler är bilder som fotograferas systematiskt i fyra riktningar från luften. Snedbilderna finns tillgängliga i NOKA-kartan via verktygsknappen enligt bilden ovan.

Snedbilder


Omfattning

Norrköpings tätort och kringområden.

Aktualitet

2016 till 2020

Datatillgång

I NOKA-kartan kan du via verktyg aktivera ”Snedbilder 2016-2020”, klicka sedan där du vill se bild. Bilderna får du sedan ladda hem, skriva ut och använda kostnadsfritt.


Ortofoto

Exempelbild

Ortofoto är anpassade flygbilder, det medför att de är skalriktiga och därför fungerar utmärkt som karta.

Kommunen har via entreprenörer skapat ortofoton som de senaste åren haft en upplösning på 8-10 cm per pixel.


Ortofoto


Aktualitet

Kommunen skapar årligen något ortofoto.

Leverans format

Digitalt bildformat ex. pdf, jpeg, tiff

 

Utskrift på papper i format upp till A0

 

geotiff, ecw samt WMS

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret