Lantmäteri och fastigheter

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. En fastighet är inte en byggnad utan ett eller flera områden på marken som har en egen fastighetsbeteckning. I fastigheten kan det ingå en eller flera olika byggnader.

Fastighetsgränsen är skiljelinjen mellan fastigheter. Den går mellan de gränspunkter som vanligtvis beslutats vid en lantmäteriförrättning, markerats på marken och redovisats på kartan.

Vi på lantmäteriet kan hjälpa dig med följande: