Öppna kartdata och tjänster

På denna sida samlar vi information om öppna kartdata och tjänster från samhällsbyggnadskontoret.

Stompunkter - Polygonpunkter, triangelpunkter och fixpunkter

Norrköping har ett stort antal mätpunkter (stompunkter) som är spridda över kommunen. Av punkterna så har vissa exakt värde i plan, så kallade polygonpunkter och triangelpunkter. Andra mätpunkter har exakt värde i höjd och dessa heter fixpunkter. Stompunkternas huvudsakliga syfte är att utgöra referenspunkter vid inmätning för kartläggningsändamål av geografiska objekt, såsom vägar, fastigheter och hus.

De koordinatsystem vi använder är SWEREF 99 16 30 i plan och RH 2000 i höjd.

Vi kan inte garantera att alla punkter är helt felfria då de på olika sätt kan rubbas. Ni bör kontrollera kvaliteten mot en eller flera extra punkter om total säkerhet krävs. Punkter kan också ha försvunnit utan vår kännedom. Vi är tacksamma om ni rapporterar in upptäckta brister till oss.

Ni kan kostnadsfritt hämta hem mätpunkter via tjänsten nedan.

Öppna tjänsten i eget fönster

Geotekniska undersökningar

Norrköpings kommun har ett stort antal geotekniska undersökningar i våra arkiv. Stora delar av dessa finns numera tillgängliga som digitala handlingar och ibland med tillhörande data.

Ramavtalskonsulter Geoteknik kan själva hämta både handlingar och data via Norrköpingskartan. Är du inte ramavtalskonsult men ändå vill ta del av handlingar? Kontakta Digitalt Tekniskt Arkiv (DTA): dta@norrkoping.se

Öppna kartan med geotekniska undersökningar

Kontakt
Digitalt tekniskt arkiv

Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping