Giftfri miljö

Miljögifter måste stoppas vid källan

Många miljögifter är långlivade, kan lagras i kroppen och vara giftiga för vår natur. De kan också orsaka cancer, skada arvsmassan eller fortplanteringsförmågan hos människor och djur.

Miljömärkta textilier, smink, bygg- och elektronikvaror med mera

Fråga i butiken och titta efter Bra Miljöval, Svanen och EU-blomman när du handlar.

Läs mer i PRIO, Kemikalieinspektionens prioriteringsguide för kemikalier. Där hittar du information om olika ämnen och deras egenskaper.

Häll inte ut miljöfarliga ämnen i toaletten

Häll inte ut färgrester, kemikalier, lösningsmedel eller läkemedel i avloppet.

Använd inte produkter med Triclosan

Köp inte deodorant eller tandkräm med triclosan. Det är giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka långtidseffekter på miljön.

Silverjoner kan finnas i kläder, schampo och annat du köper

Tänk på att kontrollera att det du köper inte innehåller silverjoner. Det är mycket giftigt för vattenlevande organismer och jordlevande bakterier. Och köp aldrig impregneringsmedel med silver.

Fråga efter allväderskläder utan polyfluorerade impregneringsmedel

Det kan öka risk för fosterskador och vara cancerframkallande. Undvik även polyklorerade impregneringsmedel.

Dammsug ordentligt

Det minskar mängden miljögifter som spolas ut med skurvattnet.

Lämna elektronik och farligt avfall till återvinning

På så sätt spar du verkligen på vår miljö.


Lämna avfallet på någon av Returpunkterna

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping