Nedskräpning

Det är förbjudet att skräpa ner utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Det betyder att alla ska ta hand om sitt eget skräp och kasta i papperskorgar eller ta med och kasta hemma.

Med skräp menas både mindre föremål som glas, papper, engångsgrillar och fimpar såväl som större föremål som exempelvis byggavfall, möbler, bilar och hemelektronik.

Om någon kastar

  • mindre mängder skräp i parker, på gator och torg har Polisen möjlighet att ge böter direkt på platsen.
  • större mängder förpackningar eller skräp som innehåller miljöfarliga ämnen ska åklagare pröva saken. För nedskräpning är straffet böter eller fängelse.

Plan- och bygglagen säger att tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att ingen störning uppstår. Det betyder att den som har en tomt ska hålla ordning och städa den så varken miljön eller människor tar skada.

Blankett för att lämna klagomål om ovårdad tomt

Om du har sett en nedskräpning i naturen är det bästa om du själv kontaktar fastighetsägaren, eller den som äger marken där skräpet finns. Om det inte hjälper kan du lämna klagomål via vår e-tjänst.

Lämna klagomål inom miljö, hälsoskydd och livsmedel

Vill du anmäla överfulla papperskorgar, nedskräpning, klotter eller liknande på kommunens mark ska du göra en felanmälan till oss på kommunen.

Gäller det nedskräpning längs större vägar som läns- och motorvägar är det Trafikverket du ska vända dig till.

Felanmälan Trafikverkets webbplats

Nedskräpning vid återvinningsstationer anmäler du till Nodra på nodra.se eller i deras app. Nodra ansvarar både för att tömma och städa återvinningsstationerna.

Här anmäler du behov av städning eller tömning på Nodras webbplats

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping