Rökfria miljöer

Tobaksrök är giftigt och kan leda till flera hälsorelaterade problem. För att skydda människor mot passiv rökning finns det miljöer där det enligt tobakslagen är förbjudet att röka. Från och med 1 juli 2019 utökas de rökfria miljöerna i och med att en ny tobakslag börjar gälla.

Genom att respektera lagen bidrar du till en mer hälsosam miljö och motverkar att barn och ungdomar börjar röka.

Platser med rökförbud

Från och med 1 juli 2019 omfattar rökförbudet följande platser:

  • Områden och lokaler för barnomsorg och skolverksamhet,
  • Lokaler för hälso- och sjukvård,
  • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård,
  • Kollektivtrafik, inklusive de utrymmen inomhus och utomhus som används av den som reser med kollektivtrafiken,
  • Restauranger och andra serveringsställen, inklusive uteserveringar,
  • Allmän sammankomst och offentlig tillställning, till exempel konserter, marknader och mässor,
  • Lokal med tillträde för allmänhet, till exempel mottagningsrum, inomhustorg, köpcentrum, eller expeditioner,
  • Ett visst antal rum på hotell eller annan plats där tillfällig bostad erbjuds i yrkesmässig regi,
  • På lekplatser samt inhägnade platser utomhus som främst är avsedda för idrottsutövning,
  • Vid entréer till sådana lokaler som nämnts ovan och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till.

Med rökning menas rökning av tobak, upphettning och inhalering av tobak, användning av elektroniska cigaretter, användning av örtprodukter för rökning samt användning av njutningsmedel som motsvarar rökning, men som inte innehåller tobak, exempelvis vattenpipa.

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Det är den som äger eller på annan grund bestämmer över en lokal, ett utrymme eller ett område utomhus som omfattas av rökfria miljöer som är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs.

Den som är ansvarig är skyldig att se till att det finns tydliga skyltar med information om rökförbudet och att vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får personen avvisas.

Om du störs av rökning på en plats som ska vara rökfri så ska du vända dig till den som ansvarar för platsen. Om det inte blir någon förändring har du möjlighet att vända dig till samhällsbyggnadskontoret.

Mer information om tobakslagen på Folkhälsomyndighetens webbplats

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa, livsmedelsenheten

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping