Sök resultat från livsmedelskontroll

Inspektörerna på Samhällsbyggnadskontoret, livsmedelsenheten, kontrollerar regelbundet hur livsmedelsföretagen i kommunen uppfyller kraven i gällande livsmedelslagstiftning och tillhörande förordningar. Det kallas offentlig livsmedelskontroll.

Syftet med kontrollen är att du som konsument ska få säkra livsmedel. Det innebär att maten är märkt på rätt sätt och att du inte riskerar att bli sjuk av den. Du ska inte heller bli lurad av felaktig marknadsföring eller märkning.

Här kan du söka efter resultat från kontrollen som inspektörerna utfört hos olika livsmedelsföretag i Norrköping. Använd sökfunktionen genom att skriva in verksamhetens namn eller adress. Du kan också söka på första bokstaven i verksamhetens namn i ABC-förteckningen. Sökningen ger en lista med verksamheter som kontrollerats. Välj en och du kommer till första sidan med kontroller i den verksamheten.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa, livsmedelsenheten

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

...eller visa verksamhet efter namn

Senaste kontrollerna

Hur har verksamheten klarat kontrollen?

På första sidan visas kontrollens diarienummer, vilket datum den utfördes samt resultatet av kontrollen. Välj ett kontrolldatum och du får veta mer om kontrollen och resultatet. Om det noterats en avvikelse under kontrolltillfället kan du välja en avvikelse för att se en kort förklaring till den. Mer information om de lagstiftningsområden som vi kontrollerar hittar du på livsmedelsverkets webbplats:

Lagstiftningsområden (Livsmedelsverket)

Förhållandena kan ha ändrats

Tänk på att det är resultatet från de senaste kontrollerna som visas. Resultaten visas så länge verksamheten har samma ägare och raderas vid ägarbyte eller om verksamheten upphör.

Kontrollen är riskbaserad

Det betyder att verksamheter som hanterar känsliga livsmedel eller har stor produktion kontrolleras oftare än små verksamheter med mindre riskfylld hantering.

Företaget får en rapport efter kontrollen

Efter kontrollen skickas en rapport till verksamheten. I den framkommer vilka lagstiftningsområden vi har gått igenom och om vi noterat avvikelser. Har vi noterat avvikelser så gör vi en uppföljande kontroll, antingen genom ett nytt besök på plats eller om verksamhetsutövaren skickar in en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits. Det beror på vilken typ av avvikelse som noterats.