Detaljplaneprogram

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Detaljplanering

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Magnus Gullstrand
Gruppledare
Anna Everskog Shehu
Administratör
Anita Norr-Ericson
Administratör