Detaljplaneprogram

Ett detaljplaneprogram ger i stora drag förslag på hur mark och vatten i ett område ska användas. Till exempel var det är lämpligt att bygga bostäder, handel, vägar, parker eller torg.

Pågående arbete med detaljplaneprogram

Gällande detaljplaneprogram

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Detaljplanering

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Johan Nordström
Gruppledare
Johanna Bergkvist
Gruppledare
Magnus Gullstrand
Gruppledare
Ann-Charlotte Everskog Shehu
Administratör
Anita Norr-Ericson
Administratör