Butängen och ny centralstation

Södra Butängen ska utvecklas till att bli en del av Norrköpings innerstad. En ny centralstation planeras strax norr om dagens station med plats för Ostlänkens järnvägsspår. Runtomkring den nya stationen är förslaget att bygga en innerstadsmiljö med en blandning av bostäder, kontor och handel men här ska också finnas plats för skolor och kulturaktiviteter.

Järnvägen går på en bro. Framför bron passerar en spårvagn. Till vänster syns entrén till den nya centralstationen.

14 december 2020 beslutade kommunfullmäktige om att det är det upphöjda alternativet med järnvägen på en bro som gäller för Norrköping.

Läs mer om fullmäktiges beslut om stationen här.

Inför fullmäktiges beslut om stationsläget fanns tre alternativ att ta ställning till.

A. upphöjd järnväg på en bro
B. järnvägen i marknivå med många passager över spåren
C. järnvägen i marknivå med färre passager över spåren

Läs mer om vad de olika alternativen innebär här. Pdf, 930.9 kB.

Titta närmare på alternativen i 3D

Under perioden 16 juni till 15 oktober 2020 fanns möjlighet att lämna synpunkter på stationsalternativen. En övervägande majoritet föredrar alternativ A, där järnvägen byggs på en bro genom Butängen.

Sammanställning av synpunkter om stationsalternativen Pdf, 498.6 kB.

Mer information

Vill du fördjupa dig i vad som ligger bakom beräkningarna för vad de olika stationsalternativen kan kosta? Eller vill du veta mer om hur trafiken och möjligheterna för stadsutveckling påverkas i de olika förslagen? Då kan du läsa mer i dokumenten nedan.

Sammanställning av underlag för alternativjämförelsen Pdf, 7.4 MB.

Kvalitetssäkring av kostnadsuppskattningPDF (pdf, 2 MB) Pdf, 2 MB.

Webbsänt seminarium om Ostlänken

Relaterat