Inre hamnen

Inre hamnen är ett stadsutvecklingsprojekt i flera etapper. Området är beläget direkt vid Motala ström nära city, resecentrum, promenaderna och den framtida stadsparken Johannisborg.

Inre hamnen byggs ut etappvis och kommer att rymma omkring 3 000 bostäder när allt är färdigbyggt. Just är delar av Inre hamnen i etapp 1 öppna för allmänheten såsom kajstråk, bryggor och Varvsparken. I etapp 2 är det markförberedandet arbetet igång. Utvecklingen av etapp 1 sker i ett nära samarbete mellan nio bygg- och bostadsföretag och Norrköpings kommun.

Läs mer om bostäderna och utvecklingen av Inre hamnen på inrehamnen.norrkoping.se

Sedan den en gång så livliga hamnverksamheten i Norrköping flyttat längre ut i Bråviken har hamnaktiviteterna inne i staden gått på sparlåga. Här har under många år funnits planer på att utnyttja det fina läget intill vattnet på ett bättre sätt än vad som görs idag. Sedan beslutet om att bygga höghastighetsjärnvägen Ostlänken har planerna för Inre hamnen fått ny fart.

Nu

Nu är delar av Inre hamnen öppna för allmänheten med kajstråk, bryggor, bad och park. Intill de öppnade delarna fortsätter bostadsproduktionen med första inflyttning planerad till sommaren 2024. I takt med färdigställande av bostäder färdigställer kommunen även anslutande gator.

Sedan

Inre hamnen beräknas få cirka 3000 bostäder och hundratals arbetsplatser i en mängd olika verksamheter: skolor, butiker, restauranger, caféer och andra besöksmål. Det gör att stadsdelen lever såväl dag- som kvällstid, året runt.

Precis norr om Inre hamnen planeras för att öppna upp och tillgängliggöra ett stort parkområde runt Johannisborgs Slottsruin för konserter, utflykter, motion och friluftsaktiviteter.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping