Logistik och hamnutveckling

Det är inte en slump att Norrköping under flera år i rad utsetts till ett av Sveriges ledande logistiklägen. Det goda läget med tillgång till hamn, flygplats, järnväg och E4:an i kombination med ledande logistikkompetens gör att Norrköping kan erbjuda ett av de starkaste naven i det svenska transportsystemet. Här finns stor kapacitet, och inte minst lika viktigt, ett stort utrymme för expansion.

Pampushamnen växer

Just nu byggs Norrköpings hamn ut för att kunna ta emot fler och större fartyg. När utbyggnaden är klar 2023 kommer kajytan nästan ha fördubblats. Läs mer om hamnutvecklingen på Norrköpings hamns webbplats.

Kardonbanan förbättrar tillgängligheten till hamnen

Kardonbanan är en ny järnvägsanslutning mellan Södra stambanan och Pampushamnen. Järnvägen tas i drift i februari 2021.

Syftet med Kardonbanan är att effektivisera hanteringen av gods och öka andelen gods som fraktas på järnväg. Samtidigt är Kardonbanan en förutsättning för att kunna bygga Ostlänken genom Norrköping. Tack vare att godshanteringen flyttar från centrala Norrköping ges plats för Ostlänken och stadsutveckling i centrala Norrköping.

Läs mer om Kardonbanan här.

Mark för etablering

Norrköpings kommun erbjuder utmärkta lägen för dig som söker etableringsklar mark. Läs mer om verksamhetsmark här.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping