Båtplats

Norrköpings kommun erbjuder båtplatser i Arkösund och Lindö. I Arkösund finns sexton bryggor fördelade på Bäckmansviken och Nordanskog. I Lindö småbåtshamn finns tre bryggor.

Frågor och svar

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny e-tjänst för bokning och betalning av båtplatser. Tills dess att den nya e-tjänsten finns på plats kan du anmäla intresse för att hyra båtplats via ansökningsformuläret nedan, eller genom att mejla Kontakt Norrköping.

Ansökningsformulär för att hyra båtplats i Arkösund och Lindö:
Ansökan om Båtplats Arkösund och Lindö

Kontakt Norrköping:
kontakt@norrkoping.se

Skriv med dessa uppgifter:
Namn
Adress
Mejladress
Mobilnummer
Storlek på båt
Hamn
Önskemål om brygga

Avtalet för din båtplats är löpande. Om du vill ha kvar den till nästa säsong, behöver du inte göra något.

Vill du inte ha kvar båtplatsen till nästa säsong, ska du säga upp platsen innan den sista december. Se instruktion nedan.

Just nu pågår ett arbete med att fram en ny e-tjänst för bokning och betalning av båtplatser. Den nya e-tjänsten kommer finnas inom kort.

Båtplatserna fördelas utifrån nuläge när intresseanmälan kommer in.

Den principen gäller alltid, även vid byte av båtplats på grund av att man köpt ny båt, vill byta hamn eller byta brygga.

Om två kunder med befintliga båtplatser vill byta plats med varandra går det bra. Båda två ska då skicka in en begäran via e-tjänsten.

E-tjänst för att byta båtplats.

Just nu pågår ett arbete med att fram en ny e-tjänst för bokning och betalning av båtplatser. Den nya e-tjänsten kommer finnas inom kort.

Priset gäller per säsong och beräknas utifrån antal löpmeter (bredd) på båtplatsen.

Lindö
Brygga utan el och vatten:
Bomplats 1 000 kronor per löpmeter.

Brygga med service, i form av el och vatten:
Bomplats 1 200 kronor per löpmeter.

Långsidesplats med el och vatten 7 000 kronor per säsong.

*El och vatten är endast en service Norrköpings kommun tillhandahåller och inget som regleras i de allmänna villkoren för avtalet.

Arkösund

Brygga utan el och vatten:
Bojplats 1 200 kronor per löpmeter.
Bomplats 1 400 kronor per löpmeter.

Brygga med service i form av vatten och el*:

 • Bojplats 1 400 kronor per löpmeter.
  Bomplats 1 600 kronor per löpmeter.
 • Gångbar bom 1 700 kronor per löpmeter.

 • Längsides plats (oavsett om bryggan har el eller vatten):
 • 8 400 kronor (700 kronor per löpmeter) upp till 12 meter

*El och vatten är endast en service Norrköpings kommun tillhandahåller och inget som regleras i de allmänna villkoren för avtalet.

Exempel på prisutveckling från 2022-2023:
2022 Arkösund, boj utan el och vatten, för en båtplats om 3 meter i bredd = 3 meter x 1 000 kronor = 3 000 kronor i avgift.
2023 Arkösund, boj utan el och vatten, för en båtplats om 3 meter i bredd = 3 meter x 1 200 kronor = 3 600 kronor i avgift.

Norrköpings kommun har en marknasmässig prissättning, då kommunen inte får inte konkurrera med det privata näringslivet.

2023 höjs priserna för att det ska finnas utrymme för skötsel och underhåll av våra båtplatser, så att de håller sig i gott skick.

Betalning

En faktura skickas från samhällsbyggnadskontoret och du betalar för hela säsongen på en gång. Fakturan skickas efter att man skickat tillbaka undertecknat avtal.

Har man inte betalat sin faktura inom angiven tid skickas en påminnelse.
Om fakturan fortsatt är obetald vid påminnelsens förfallodatum kan ditt avtal komma att överlåtas till någon annan.

Just nu pågår ett arbete med att fram en ny e-tjänst för bokning och betalning av båtplatser. Den nya e-tjänsten kommer finnas inom kort.

Vill du säga upp båtplatsen, använd e-tjänsten.

Formulär för att säga upp båtplats.

 • Välj kategori ”Övrigt”.
 • Ange vilken hamn det gäller, samt vem som står på kontraktet.
 • Ange kontaktuppgifter och på vilket sätt du vill ha återkoppling.
 • Avtalen rullar på årsvis och sägs de inte upp av någon part, så förlängs de automatiskt till nästa säsong.

Parkering i Arkösund

För dig som parkerar ofta i Arkösund under perioden 1 april till 30 september, finns möjlighet att köpa säsongsbiljett. Resten av året är parkeringen avgiftsfri. Gällande parkeringsregler framgår av skyltning på plats.

Säsongsbiljetter Arkösund

 • För parkeringsplatserna Centrumparkeringen, Bäckmansviken och Nordanskog kostar säsongsbiljetten 900 kronor.
 • För långtidsparkeringen i Arkösund kostar säsongsbiljetten 550 kronor.
 • Du som bor året runt och är folkbokförd på en ö kan köpa en säsongsbiljett i Arkösund för 550 kronor som gäller på alla ovan nämnda parkeringar. För att kunna köpa en sådan biljett, behöver du ett särskilt parkeringstillstånd. Kontakta då kommunens Kontaktcenter.

Du köper säsongsbiljetten för parkering i appen EasyPark.

Kontakt
Kontakt Norrköping

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping