Cykla

Med rätt förberedelser är cykeln fortfarande ett fantastiskt transportmedel för att ta sig till och från jobbet eller använda för att ta sig ut i naturen eller till andra utflyktsmål.

Cykelvägar, cykelpumpar, cykelställ och cykelboxar

För att underlätta för dig har Norrköpings kommun cykelpumpar, cykelställ och cykelboxar. Här nedanför hittar du en karta där du kan zooma in och hitta just det som du letar efter. Klicka på en av knapparna till vänster så syns det som du vill veta mer om.

Du kan även klicka i kartan för att se alla cykelvägar i kommunen. Du kan förflytta dig i kartan och zooma in och ut i hela kommunen.

På fyra platser i Norrköping finns nu cykelboxar utplacerade för säker förvaring av din cykel. I cykelboxen förvarar du din egen cykel. Det finns även plats för reflexväst eller andra mindre saker du kan tänkas behöva på cykelturen.

Du kan hyra en cykelbox via vår e-tjänst

I e-tjänsten hittar du all information om avtal, upplägg, hyresperiod och kostnad. Om alla cykelboxar är uthyrda för tillfället kan du ställa dig i kö i e‑tjänsten. Du blir då informerad när en cykelbox finns ledig att hyra

De parkeringar som har cykelboxar är:

 • Resecentrum, i anslutning till befintlig cykelparkering 
 • Himmelstalund, vid badet på bilparkeringen 
 • Stortorget
 • Vid hållplats Trumpetaregatan, på bilparkeringen 

Läs mer om pendlarparkeringar här

Cykelbox

Cykelboxarna vid Norrköpings Resecentrum.

 • Kör lugnt och försiktigt, stressa inte.
 • Sök ögonkontakt med bilister och fotgängare.
 • Visa signal när du svänger eller stannar, sträck ut armen.
 • Stå inte still på cykelbanan.
 • Använd ringklockan, gärna en bit i förväg så att de andra trafikanterna får tid att reagera och flytta på sig.
 • Se upp för bildörrarna när du cyklar på en bilväg och med parkering längs gatan.

Ha på dig cykelhjälm

Det är lag på att alla barn under 15 år ska använda cykelhjälm. Men det är lika viktigt för vuxna att använda hjälm. En bra hjälm skyddar dig från allvarliga skador vid cykelolyckor. Statistiken visar att cykelhjälm förhindrar sju av åtta allvarliga skallskador.

När får jag skjutsa på cykeln?

 • Om cykeln är byggd med lämpliga säten och skydd för ekrarna.
 • Om den som skjutsar är över 15 år.
 • Om den som blir skjutsad är under 10 år och har hjälm.

Trafikregler för cykel

Den som cyklar är fordonsförare och ska följa de trafikregler som gäller för alla förare av fordon.
Här är några regler för dig som cyklist:

 • Du får inte cykla mot enkelriktat.
 • Du ska alltid stanna vid en stoppskylt och vid rött ljus i trafiksignal.
 • Det är inte tillåtet att cykla på en gångbana eller trottoar.

Runt om i Norrköping kan du hitta orange skyltar med en cykel på toppen, de visar avstånd och vägvisar dig till olika platser.

Bild på cykelvägvisning i Norrköping

Väjningsplikt

Väjningsplikt skylt

Vid väjningsplikt ska du som cyklist sänka hastigheten och stanna där det behövs. Du får endast köra vidare om det kan ske utan fara eller hinder.

Övergångsställe

här går man skylt

Om du cyklar på ett övergångsställe har du alltid väjningsplikt mot både gående och mot fordon på vägen. Kliver du istället av och leder cykeln gäller samma regler som för gående.

Cykelpassage

Cykelpassage skylt

Du som cyklist har väjningsplikt mot bilen vid en cykelpassage. I Norrköping finns cykelpassager och cykelöverfarter som är avsedda att användas av cyklister som korsar en körbana eller cykelbana. Cykelpassager kan vara målade med vita fyrkanter i vägbanan och gäller cykling i blandtrafik.

Cykelöverfart

Här cyklar man skylt

Bilförarna har väjningsplikt mot cyklisten vid en cykelöverfart. Cykelöverfarter är målade med vita fyrkanter i vägbanan och är utformade så att det säkras att korsande fordon inte har högre hastighet än 30 km i timmen.

Cykelöverfarter ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en cykelbana.

Cykelöverfarter är precis som namnet antyder, platser där cyklister kan korsa vägen. Bilister har väjningsplikt mot cyklande som är ute på eller just ska åka ut på cykelöverfarten. Cyklister har företräde men de måste anpassa hastigheten och ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig. Helt enkelt: ”cyklister cyklar, bilister bromsar”.

Mer information om cykelöverfarter hittar du här

Cykelbana 

Cykelbana skylt
Cykelbana skyltOm det finns en cykelbana ska du cykla på den. Annars ska du cykla på höger sida av vägen. Om du ska cykla om en annan cykel så ska du göra det på cyklistens vänstra sida.

Cykelbanan kan vara separerad genom vägmarkering, skiljeremsa eller liknande för att visa att cyklisten ska vara på ena sidan och fotgängaren på den andra.

Cykelbanan kan också vara gemensam för cyklister och fotgängare och då ska cyklisten hålla till höger. Både fotgängare och cyklister ska visa respekt för varandra.

Vintern närmar sig och med lite förberedelser så fortsätter cykeln att vara ett fantastiskt transportmedel, både för plånboken, hälsan och miljön.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping