Händelöbron

Händelöbrons öppettider

Fritidsbåtar

18 april till och med 15 juni:

  • Måndag till fredag klockan 9.30 och klockan 17.00
  • Lördag och söndag klockan 10.00
  • På helgdagar och aftnar öppnar Händelöbron som på söndagar.

1 september till och med 16 oktober:

  • Måndag till fredag klockan 9.30 och klockan 17.00
  • Lördag och söndag klockan 17.00
  • På helgdagar och aftnar öppnar Händelöbron som på söndagar.

Under dessa tider behöver du inte anmäla i förväg att du vill passera bron. Placera båten synligt vid bron så öppnas bron på angiven tid.

Övrig tid på året:

Bron öppnas vid två fasta tillfällen vardagar klockan 09.30 och klockan 17.00. För att passera måste anmälan till brovakten på telefonnummer 073-049 95 00 ske minst 1 timme i förväg. Brovakten nås dagtid klockan 07.00 till 15.30. 

Nyttotrafik

Nyttotrafik ska alltid anmäla sin ankomst minst 1 timme i förväg till brovakten på telefonnummer 073-049 95 00. Brovakten (beställning av broöppning) nås dygnet runt.