Varvsbron

Varvsbron är en gång- och cykelbro som ligger i
Inre hamnen och som knyter ihop den södra och norra sidan kajen.

Frihöjden under bron är cirka 1,3 meter beroende på vattenståndet.

Bron är anpassad för att kunna öppnas för att släppa igenom båttrafik.
Vi är restriktiva med öppningar och gör det för båtar som har ett yrkesmässigt ärende och vid större arrangemang.

Du kan ansöka om att få bron öppnad, fyll i din ansökan minst en vecka innan önskat öppningsdatum.

Här ansöker du om att öppna Varvsbron

För akuta ärenden ring 011-15 00 00.

Varvsbron i Inre hamnen
Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping