E-förslag i Norrköpings kommun

Vill du vara med och utveckla eller påverka något i kommunen? Genom att lämna e-förslag kan du bidra med dina idéer.

Via e-tjänsten E-förslag kan du som kommuninvånare lämna in idéer och förslag på sådant som kan utvecklas och förbättras i kommunens verksamhet. Du kan både lämna e-förslag och rösta på andra inlämnade e-förslag.

Ett e‑förslag som får minst 200 röster under 60 dagar kommer att lämnas över till ansvariga politiker som sedan tar ställning till förslaget.

Lämna e-förslag

Du som är folkbokförd i Norrköpings kommun får lämna e-förslag.

Du som är under 16 år får också lämna e-förslag, men du behöver ha din vårdnadshavares underskrift.

Juridiska personer till exempel företag, ideella organisationer och föreningar kan inte lämna e-förslag.

Du loggar in i e-tjänsten med e-legitimation (BankID, mobilt BankID eller Freja eID+).

Så här skaffar du e-legitimation

Du kan också få hjälp via Kontakt Norrköping.

Inne i e-tjänsten fyller du i

 • en titel på ditt e-förslag
 • en kort sammanfattning av förslaget
 • en text där förslaget presenteras närmare.

Tänk på att förslaget ska vara tydligt och att det ska framgå vad du önskar att kommunen ska utföra, förbättra eller utveckla.

När du har skickat in ditt e-förslag kommer kommunens personal granska förslaget innan det publiceras i e-tjänsten för röstning.

Vi följer Dataskyddsförordningen, GDPR, i hanteringen av dina personuppgifter.

Förslaget måste handla om någon del i kommunens verksamhet eller om något som kommunen ansvarar för.

Ditt förslag kan till exempel handla om något inom stadsplanering, kultur och fritid, äldreomsorg, utbildning eller gata och trafik.

Ditt e-förslag kommer inte att godkännas om det

 • rör frågor och ansvarsområden som hanteras av en annan aktör än Norrköpings kommun, till exempel riksdagen, regeringen, statlig myndighet eller region
 • handlar om myndighetsutövning mot en enskild person
 • bedöms vara kränkande, stötande eller ej seriöst menat
 • bedöms bryta mot lag, vara diskriminerande eller på annat sätt olämpligt
 • direkt berör enskild personal i Norrköpings kommun
 • är en fråga eller en synpunkt, mer än ett förslag
 • berör ett ämne eller specifik fråga som det senaste året redan har fått 200 röster och därmed varit uppe för beredning.

Om ditt förslag inte godkänns som e-förslag kommer du att informeras.

Om ditt förslag är en fråga eller synpunkt och därför inte godkänns som e‑förslag, kommer du att få information om hur du kan lämna frågor och synpunkter till kommunen.

När du har skickat in ett e-förslag kommer kommunens personal att granska förslaget innan det publiceras i e-tjänsten för röstning. Om e‑förslaget blir godkänt och publicerat kommer det att ligga synligt i e‑tjänsten i 60 dagar. Då går det att rösta på e‑förslaget.

Alla inkomna förslag är allmänna handlingar oavsett om de godkänns som e-förslag eller inte.

Förslag som får 200 röster eller fler

Om e-förslaget får 200 röster eller fler skickas det till ansvarig kommunal nämnd för handläggning och beslut.

Du som har lämnat e-förslaget kommer att få ett svar med beslutet.

Förslag som får färre än 200 röster

E-förslag som får färre än 200 röster lämnas som huvudregel utan åtgärd. E-förslaget avslutas och du som har lämnat e-förslaget får meddelande om detta.

Rösta på e-förslag

Du som är folkbokförd i Norrköpings kommun kan rösta på e-förslag. Om du vill rösta på ett e-förslag behöver du ha e-legitimation (BankID, mobilt BankID eller Freja eID+).

Så här skaffar du e-legitimation

Du kan också få hjälp via Kontakt Norrköping.

Du kan endast rösta en gång på varje e-förslag.

Så här gör du för att rösta:

 • Klicka på knappen Rösta på e-förslag nedan. Då kommer du till en lista med de e-förslag som du kan rösta på.
 • Klicka på det e-förslag som du vill rösta på.
 • Klicka sedan på knappen Rösta.
 • För att röstningen ska registreras loggar du in med e-legitimation (BankID, mobilt BankID eller Freja eID+).

Så här skaffar du e-legitimation

Du kan också få hjälp via kommunens Kontakt Norrköping.

Kontakt

Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag–fredag 08.30–16.00

Telefontider:
Måndag–fredag 08.00–16.00