Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kontakt

Kontaktkort enligt detta förfarande är under avveckling.

Adress:

Albrektsvägen 29-31

603 50 NORRKÖPING

011-15 23 89

ljuraskolan@norrkoping.se