Antonia, lärare och Anna-Karin, specialpedagog

Antonia Kaaresdotter jobbar som lärare på Matteusskolans grundsärskola, och Anna-Karin Eriksson jobbar som specialpedagog med särskoleelever på Skarphagsskolan. De både tycker det finns stor möjlighet inom kompetensutveckling som anställd inom kommunen.

Jag jobbar i en otroligt engagerad verksamhet och med en otroligt engagerad personalgrupp. Alla som jobbar här vill utveckla verksamheten hela tiden. Det är också en elevgrupp som har stora utmaningar i sitt lärande, som i sin tur ger oss pedagoger spännande utmaningar.

Anna-Karin Eriksson jobbar som specialpedagog med särskoleelever på Skarphagsskolan, och hon vill ha fler kollegor. Det är en lång utbildning för att bli specialpedagog. Personen behöver ha en lärarexamen och ha varit anställd i tre år, sedan studera ytterligare tre år på halvtid medan man jobbar. Men Anna-Karin tycker definitivt att det var värt det.

– Det är jätteroligt! Jag har en delad tjänst, 50 procent i klass och 50 procent av min tid som specialpedagog. Då ägnar jag mig åt kartläggningar och skolutvecklingsarbete, att skapa en inkluderande lärmiljö där alla elever har möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen.

God kompetensutveckling

Specialpedagoger finns på alla nivåer i skolan i Norrköping. Uppdraget innebär bland annat att vara handledare och ge konsultation till skolornas medarbetare. Anna-Karin handleder pedagoger som arbetar med elever i grundsärskolan. Hon tycker att möjligheten är god till kompetensutveckling som anställd i Norrköpings kommun.

– Till att börja med så är det ett enormt kollegialt lärande i träningsskolan och grundsärskolan. Man tar väldigt mycket hjälp och stöttning av varandra. Jag personligen har också fått mycket stöttning i min vilja att utbilda mig när jag har tagit initiativ till det. Sedan erbjuds det även utbildningar som är riktade, och vi har nätverk. Jag är själv med och håller i en utbildning för särskolan i Norrköpings kommun inom autism och utvecklingsstörning som Centrala barn- och elevhälsan erbjuder. Den har nog större delen av personalgruppen snart gått. Och så har vi läslyftet och mattelyftet nu riktat mot särskolan, så det finns en hel del, säger hon.

Anna-Karin har jobbat på Skarphagsskolan i 17 år och upplever att Norrköpings kommun numera satsar mer på kompetensutveckling. En av hennes lärarkollegor i Norrköping, som har tagit del av de vidareutbildningar som kommunen erbjuder, är Antonia Kaaresdotter. Hon jobbar på Matteusskolans grundsärskola, inriktning träningsskolan sedan början av 2013. Antonia har tidigare jobbat på skola och förskola i både Västerås och Stockholm, men känner att det är i Norrköping hon har hittat rätt.

– Jag älskar mitt jobb. Det var ett vikariat på deltid först, på ett halvår. Då var jag runt lite på särskolans olika verksamheter i Norrköping, sedan fick jag fast jobb här vilket jag är väldigt glad för. Det var drömmen om att få arbeta just inom träningsskolan som fick mig att läsa till lärare. Jag tycker om att jobba i en liten grupp. Det blir ett väldigt stort individfokus, som jag trivs med. Sedan tycker jag att det är väldigt intressant med kommunikation, och att hitta varje individs möjlighet till utveckling och självständighet. Och så utmaningen att skapa en gruppkänsla och interaktion mellan eleverna, i en så pass individstyrd miljö. Det tycker jag är kul.

Tillgänglighet och inkludering

I särskolan för årskurs 1 till 9 studerar en del elever samma ämnen som i grundskolan, men efter en egen kursplan. Andra, som inte har förutsättningar för det, kan gå träningsskola där de i stället studerar ämnesområden. Träningsskolan har fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Det är inte bara för att Antonia har hittat drömjobbet som hon är nöjd med sitt yrkesval.

– Jag tycker också väldigt mycket om Norrköping som stad och jag gillar Matteusskolans närhet till Folkparken, museer, teatrar och att vi enkelt kan ta oss till olika utflyktsmål kommunalt. Det finns mycket för barn att göra här och ett stort kulturutbud.

Just nu är Matteusskolan inne i en femårsplan för intern kompetensutveckling för hela skolans personal. Antonia Kaaresdotter sitter med i en av utvecklingsgrupperna.

– Vi har jobbat med kollegialt lärande, olika lärstilar, och mycket annat. Kommande läsår kommer vi ha fokus på två områden: föräldrasamverkan, och tillgänglighet och inkludering. Norrköping känns verkligen som en kommun som satsar på kompetensutveckling, säger hon.