Armin, biståndshandläggare

Hur ser din jobbdag ut?

Jag börjar alltid med att se över mejlen och postfacket. Det gör jag för att få en överblick över nya ärenden eller om jag fått något meddelande från brukare eller anhörig.

Många dagar har jag ett hembesök inbokat vilket jag förbereder för. Vid ett hembesök utreder jag personens behov av insatser. Ibland är anhöriga med under mötet. Tillbaka på kontoret fortsätter man utreda innan man tar ett beslut som man sedan återkopplar med brukaren och anhörig.

Varför ville du bli biståndshandläggare?

Jag är statsvetare i grunden och är en mål- och resultatinriktad person. Jag tycker om att skriva utredningar och i samband med det hjälpa personer som har behov av stöd.

Vad är det bästa med jobbet?

Man lär sig oerhört mycket eftersom det är många frågor som berör en biståndshandläggare. En stor lärdom är hur olika sjukdomsbilder kan se ut. Mitt jobb är att utreda och bedöma utifrån den bilden. Samtidigt får man lära sig mycket om hur kommunen är uppbyggd. Givetvis också att träffa så många människor!