Elin, sjuksköterska

Elin Johansson har jobbat som sjuksköterska inom hemsjukvården under två år. Varierade uppgifter, ett gott samarbete kollegor emellan och patienter som visar tydlig uppskattning är några av de många fördelar hon ser med sitt jobb.

En riktigt bra dag är en dag där jag känner att jag gör skillnad!

En värdefull insats

– En riktigt bra dag är en dag där jag känner att jag gör skillnad. Känslan av att min insats betyder något är mycket värdefull. Många patienter är väldigt ensamma, i och med att de inte kan ta sig hemifrån, och ibland kan det räcka med att dyka upp för att göra någons dag, säger hon.

Elins förmiddagar ägnas främst åt planerade hembesök, där hon och hennes kollegor åker hem till patienter och utför olika uppdrag. Det kan vara allt ifrån lättare såromläggningar eller provtagningar till svårare bedömningar eller hantering av centrala infarter. Eftermiddagarna ägnas främst åt akuta besök, dokumentation, ronder med läkare och kontakt med anhöriga.

– Jag utvecklas varje dag i mitt arbete, och ingen dag är den andra lik. Vi har varierade arbetsuppgifter vilket är både stimulerande och utvecklande, och ställs inför nya situationer och utmaningar dagligen. Att få tiden att fokusera på en patient i taget gör otroligt mycket för mig. Det ger mig möjlighet att lägga allt mitt fokus på en patient och gör det lättare att erbjuda god vård, säger Elin.

Ett utvecklande arbete

Elin visste inte så mycket om hemsjukvården innan hon sökte jobb inom området. Det som lockade henne var bland annat arbetstiderna. Efter att ha arbetat på sjukhuset mitt under en pågående pandemi, med ett schema som innebar både kvälls- och helgskift kände hon ett behov av ordentlig dygnsvila och ett mer strukturerat schema. Det finns dock utmaningar inom hemsjukvården som inte fanns på hennes tidigare arbetsplats.

– Det finns inte alltid en läkare att tillgå, och många komplicerade beslut kan behöva fattas på egen hand. Det har gett mig ett större självförtroende i att lita på min egen kompetens, men har också gjort mig medveten om mina begränsningar, och vid vilka tillfällen jag ska be kollegor om hjälp. Men det finns också stora fördelar. Att få möta patienten i hemmet blir en helt annan upplevelse än i sjukhusmiljö. Jag blir oftast mottagen och bemött med en enorm tacksamhet och uppskattning. Jag kan lägga all energi på en och samma patient, vilket ger mig större förutsättningar att ge patienten god vård. Jag får frisk luft och motion på arbetstid och kan välja om jag vill ta cykel eller bil till mina patienter, säger Elin.

Spindeln i nätet

I sjuksköterskeutbildningen pratar man mycket om att sjuksköterskan är spindeln i nätet, och det är något Elin känner igen sig i, i sitt arbete inom hemsjukvården.

– Vi fungerar som en länk mellan patienten och andra instanser. Det kräver noggrann planering och ett flexibelt och tillmötesgående arbetssätt. Det finns väldigt lite kunskap om hemsjukvården och vad det egentligen innebär att arbeta som sjuksköterska här, men jag skulle absolut rekommendera hemsjukvården till andra. Jag kan inte tala för andra arbetsplatser inom kommunen, men just hemsjukvården innebär ett omväxlande arbete som samtidigt utmanar ens kompetens på många olika sätt vilket gör det till ett mycket stimulerande jobb, avslutar Elin.